Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Mne­mo­siin

274

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 7. mail toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja vii­ma­ne, 7. mäng. Osa­le­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, YKB, Ala­ve­re ASK ja Su­va­li­sed.

Vii­ma­se mä­lu­män­gu esi­ko­ha või­tis 44 punk­ti­ga võist­kond Su­va­li­sed, kus män­gi­sid Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Kai­do Rei­mann ja An­ge­la Moos­te. Vaid ühe punk­ti­ga jäi ma­ha Mne­mo­siin, ku­hu kuu­lu­sid Alek­sei Ba­bu­rin, And­ri Ba­bu­rin, Paul Luš­kov ja Val­dur Hü­va­to. Kol­man­daks tu­li Park­si võist­kond koos­sei­sus En­del Soo, Tõ­nu Sild, Jü­ri Ivask ja En­nu Kal­ju­rand.

Hooa­ja kok­ku­võt­tes või­tis Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja 253 punk­ti ko­gu­nud Mne­mo­siin. Tei­seks tu­li 244 punk­ti­ga Su­va­li­sed ja kol­man­daks Park­si 231 punk­ti­ga. Järg­ne­sid Mes­sa, Saa­ja, YKB ja Ala­ve­re ASK.

Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mist toe­tas ko­ha­li­ku oma­al­ga­tu­se prog­ramm.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on KAT­RIN VE­NE
Järgmine artikkelHane­li­sed Ka­ha­la ümb­ru­se põl­du­del