Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja 4. voo­ru võit läks Raa­si­ku­le

1424

MART SCH­MEIDT

Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja tä­na­vu­se hooa­ja 4. voo­rus, mis toi­mus 7. veeb­rua­ril Keh­ra rah­va­ma­jas, osa­les 8 võist­kon­da: Park­si, Kor­vi­sõ­ber, Saa­ja, Mes­sa, Cae­sar, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid ja Su­va­li­sed.
Män­gu või­tis 35 punk­ti­ga Raa­si­ku võist­kond Su­va­li­sed: Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru, Fre­di Ka­ru, San­der Ku­re­ma ja Tar­vo Väl­ba. 2. ko­ha saa­vu­tas 32 punk­ti­ga võist­kond Head Gee­nid, kus män­gi­sid Taa­vi Tam­ki­vi, Kai­sa Tam­ki­vi, Priit Raud­ki­vi, Ka­di-Riin Haas­ma ja Rai­mo Jõe­rand. Kol­man­daks tu­li 31 punk­ti­ga võist­kond Saa­ja, mil­le koos­sei­sus olid Sir­je Põ­len­dik, And­res Puu­sepp, Ai­ni Joost, Kel­li Põ­len­dik ja Ai­ta Tam­meorg. Järg­ne­sid Park­si, Kor­vi­sõ­ber, Mes­sa, Ala­ve­re ASK ja Cae­sar.
Nel­ja män­gu kok­ku­võt­tes ju­hib sar­ja 139 punk­ti­ga Park­si võist­kond. Saa­jal on 135 punk­ti ning 4. voo­ru võit­ja Su­va­li­sed tõu­sis kok­ku­võt­tes 134 punk­ti­ga kol­man­daks.
Järg­mi­ne mä­lu­mäng on Keh­ra rah­va­ma­jas 7. märt­sil.