Keh­ra las­teaed tee­nis laa­da­ga 932 eu­rot

631

17. mail oli Keh­ra Las­tea­ta­re las­teaias tra­dit­sioo­ni­li­ne ke­va­di­ne hea­te­ge­vus­laat, kus müü­di oma töö­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te val­mis­ta­tud hoi­di­seid, küp­se­ti­si, kä­si­tööd, lil­leamp­leid, tai­mi, mis olid las­teaias kas­va­ta­tud, ning õn­ne­loo­si pi­le­teid. Laa­da­ga tee­nis las­teaed 932,88 eu­rot. Laa­da pea­kor­ral­da­ja, õp­pe­a­la­ju­ha­ta­ja Kat­rin Alt­se­pa sõ­nul on see suu­rim sum­ma, mis las­teaed on ühe laa­da­ga tee­ni­nud. Kol­me laa­da­ga saa­di kok­ku 1960 eu­rot, mil­le eest tel­li­ti las­teaia­hoo­vi ro­ni­la. „Mil­le jaoks lä­heb järg­mis­te laa­ta­de tu­lu, po­le veel ot­sus­ta­nud, kuid ilmselt ik­ka õuea­la­le – väi­kes­te las­te liu­mäed on va­nad, mõ­ned kii­ged tu­leks väl­ja va­he­ta­da,“ rää­kis Kat­rin Alt­sepp.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 16. mail
Järgmine artikkelAni­ja val­la II li­saee­lar­ve