Keh­ra koo­lis oli taas pe­re­päev

1005

Kehra gümnaasiumis 11. no­vemb­ril toi­mu­nud pe­re­päe­val pa­ku­ti õpi­las­te­le ning nen­de va­ne­ma­te­le või­ma­lust osa­le­da ühe päe­va jook­sul eri­ne­va­tes töö­tu­ba­des. Need olid eel­mi­se aas­ta­ töötubadega sar­na­sed, vä­ga po­pu­laar­sed olid „Ees­ti mäng“, ka laua­män­gu­de män­gi­mi­ne ning mööb­li res­tau­ree­ri­mi­ne.

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Pri­men­di­le kaks kao­tust jär­jest
Järgmine artikkelKehra Snaipers alustas harrastajate hokiliigas uut hooaega