Keh­ra kes­ku­se tä­nav on re­mon­diks su­le­tud

1223

Tei­si­päe­vast, 5. sep­temb­rist on tee-ehi­tu­se ajaks su­le­tud Keh­ra lin­na sis­se­sõi­du­tee Kes­ku­se tä­nav ala­tes Ko­se-Jä­ga­la maan­teest ku­ni Sa­lo tä­na­va­ni. Ehi­tus­töö­de ajal ei saa Kes­ku­se tä­na­va­le ka Väl­ja ja Koo­li tä­na­va­telt, nen­de ris­tu­mis­koh­ta ehi­ta­tak­se teetöö­de käi­gus ring­rist­mik. OÜ War­ren Teed pro­jek­ti­ju­ht Mart Hal­li­mäe üt­les, et prae­gu­ne as­falt free­si­tak­se üles, pan­nak­se uus lii­va- ja kil­lus­ti­ku­kiht ning tee saab uue as­fal­di­kat­te. Uue tee laius on 7 meet­rit, li­saks veel tee­peen­rad. Ring­teest ku­ni lin­na lä­bi­va Ko­se maan­tee­ni ra­ja­tak­se ka val­gus­ta­tud kerg­liik­lus­tee. Keskuse tänava ja Kose-Jägala maantee ristumiskohta tuleb ohutussaar. Töö­de täh­taeg on no­vemb­ri kes­kel, kuid loo­de­tak­se lõ­pe­ta­da va­rem. Tee on liik­lu­seks su­le­tud 27. ok­toob­ri­ni, kui­gi ehi­ta­jad loo­da­vad sel­le ava­da va­rem, ok­toob­ri kesk­pai­gas. Ko­he, kui as­falt maas, tee­me tee lah­ti, lu­bas Mart Hal­li­mäe.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu vaid­les rah­va­ko­gu asu­ta­mi­se üle
Järgmine artikkelKeh­ra ko­man­do pääst­ja RO­MAN SVI­RI­DOV on Eu­roo­pa ta­se­mel su­mo­maad­le­ja