Keh­ra C-klas­si tüd­ru­kud said Ees­ti kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha

3177
Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te tü­tar­las­te C-klas­si 3. nais­kond HC Keh­ra koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

Möö­du­nud nä­da­lal, 24.-26. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Ta­pa spor­di­kes­ku­ses tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2003 ja hil­jem) ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Osa­le­sid 7 nais­kon­da, kes män­gi­sid oma­va­hel üks kord tur­nii­ri­süs­tee­mis.

Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tu­li kõik män­gud võit­nud ehk 12 punk­ti­ga Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool 1, järg­ne­sid 10 punk­ti­ga Re­val-Sport/Kop­li ning HC Keh­ra, kes ko­gus 6 punk­ti. Ree­del alis­tas Keh­ra nais­kond SK Ta­pa 24:22, kuid kao­tas Re­val-Sport/Kop­li­le 15:28, lau­päe­val kao­ta­ti HC Tal­linn tüd­ru­ku­te­le 11:19 ja Re­val-Sport/Tal­lin­na SK 1. võist­kon­na­le 7:38, pü­ha­päe­val võit­sid Keh­ra neiud al­gul Aru­kü­la tüd­ru­kuid 20:15 ja see­jä­rel Re­val-Sport/Tal­lin­na SK 2. nais­kon­da 22:10.

Ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha saa­nud Keh­ra võist­kon­nas män­gi­sid Li­lii-Mar­leen Püi, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Kat­riin Si­rel, Ma­ri­bel Sa­lu­mä­gi, Me­ri­lin Aru­mets, Ali­sa Gra­bats­ka­ja, Ka­ro­li­na Luš­ki­na, Ker­tu Eha­nurm, Sand­ra Saa­res­tik ja Kar­men Vaik­saar, nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tüd­ru­kud, ke­da tree­ni­vad And­rus Ro­gen­baum ja Ai­var Truu­berg, said ka­ri­ka­võist­lus­tel 7. ko­ha. Nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Sand­ra Par­ve.

Eelmine artikkelVÄR­NER LOOTS­MANN jät­kab Lok­sa lin­na­pea­na
Järgmine artikkel30aas­ta­ne Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor on saa­vu­ta­nud uue ta­se­me