Keh­ra ait-kui­va­ti MTÜ-­le Ing­ver

1661

Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da Keh­ras Kal­da tä­na­val noor­te­kes­ku­se vas­tas asu­va ait-kui­va­ti ta­su­ta ren­di­le MTÜ­le Ing­ver. En­di­ne ait-kui­va­ti võe­tak­se ka­su­tu­se­le mee­le­la­hu­tus­hoo­ne­na, ma­ja ar­hi­tek­tuu­ri­li­ne ter­vik­la­hen­dus peab säi­li­ma. Ren­di­le­ping keh­tib 20 aas­tat, vaa­da­tak­se üle iga 5 aasta tagant. MTÜ Ing­ver kor­ral­das su­vel folk­loo­ri­peo, üks kont­sert oli ait-kui­va­tis, sep­temb­ris oli esi­me­ne teat­rie­ten­dus, Indrek Taalmaa monotükk. Novembris on järgmine.

Eelmine artikkelLok­sal alus­tas proo­ve puhk­pil­lior­kes­ter
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list on AI­GI REI­NO­MÄ­GI