Kaua võib?

781

Sõnumitooja artiklist loen, et Kehra Kunstidekooli direktor ei suutnud  eelarve korrigeerimiseks paremat leiutada, kui riidehoidja ametikoht koondada. Miks just riidehoidja ja miks vallavalitsuse ettepanek volikogule? Olin seatud valiku ette, sest seoses abipersonali ametikohtade vähendamisega tehti mulle ettepanek vähendada sekretär-asjaajaja ametikoht. Sellest oleks Marge Raja pidanud rääkima avalikult kunstidekooli probleemidest polemiseerides. Nendele, kes arvavad sekretäri muiduleivasööjaks, põgusalt asjast: sekretär on administratiivtöötaja ja riidehoidja on abipersonal.

Tänaseks on sekretäril 0,75 ametikohta. Paralleelselt täidab sekretär-asjaajaja noodikoguhoidja ametit 0,25 ametikoormuse mahus. Sekretär täidab oma kohustusi vastavalt ametijuhendile, mis ei kattu kellegi teise omaga. Sekretäri töö võimaldab koolil tõrgeteta toimida administratiivtasemel ja see ei ole mahult sugugi väike. Sekretär on võimeline asendama direktorit tema äraolekul administratiiv- ja majandusvaldkonnas, kuna on kursis koolis toimuvaga. Riietehoidja selleks võimeline ei ole. Küsimus: kui suur on kasutegur, mis saavutatakse sekretär-asjaajaja ametikoha lõikumisest ja milles see väljendub? Kontrolli majas toimuva üle tagavad ju ka turvakaamerad. Meil on ju 21. sajand, või ma eksin? Paljud koolid, seal hulgas Aruküla huvialakeskus Pääsulind ja Kuusalu kunstide kool saavad hakkama ilma riietehoidjata.

Lugupeetud Anija vallavalitsuse ja volikogu liikmed! Oodake 15. septembrini, kui kinnitatakse õpilaste nimekiri ja jagatakse pedagoogide koormused. Väga võimalik, et nõutud õpilaskohamaksumus (22 000-24 000 krooni) saavutatakse ilma järjekordsete koondamisteta!

Vallavalitsuse prioriteedid ja mured muusikalise alghariduse omandamisel on aga tänaseks koondatud ansamblimängu ja koosmusitseerimise valdkonda. Miks? Kas on põhjust väita, et Kehra kunstidekoolis on keegi jäänud koosmusitseerimisest kõrvale? On. Kunstiosakonna õpilased. Kas tõesti Kehra kunstidekooli õpilastel puudub väljund? Ei, täiesti olemas! Konkurssidel ja festivalidel osalemine, koolivälised kontserdid, näitused, viiuldajate ansambel, akordionistide ansambel, Xilofono, puhkpilliorkester.

Tänapäeva prioriteet on säilitada kooli jätkusuutlikkus. Koostöös õppenõukoguga ja selle heakskiidul koostatud uues õppekavas oli tagatud võimalus paindlikult reguleerida õppetööd vastavalt õpilaste vajadustele ja soovidele, lähtudes kooli eelarvest. Mis tähendab, et kohustuslikud õppeained põhiõppeosakonnas tagaksid Kehra kunstidekooli lõpetajale vajaliku taseme edasisteks õpinguteks. Huviõppeosakond aga annaks võimaluse algteadmiste oman­damiseks ja eneseväljendamisele kõikidele soovijatele vastavalt nende võimetele ja tasemele.

Tänaseks Anija vallavalitsuse otsusega vastuvõetud õppekava on seadnud põhiõppeosakonna vaese sugulase rolli ja muusikalise eelprofessionaalse koolituse põhimõtted on peapeale pööratud. Seega, kui rääkida tundide arvu vähendamisest Kehra kunstidekoolis, tuleks kindlasti täpsustada, kelle tundide arvu ja millised on selle poliitika tagajärjed.

Kuna arutletavad õppekavade muudatused olid tingitud eelarve kärpimisest, siis oleks loogiline anda koolile ette vallavalitsuse poolt kinnitatud piirangud normkoormuses, õpilaste arvus ja kohamaksumuses, sekkumata õppeprogrammide väljatöötamise protsessi. Õppetöö kõrge standardi säilitamine ja eelarves püsimine peaks jääma direktori, õppenõukogu ja hoolekogu kohustuseks, nii kuidas ka huvikooliseaduses ja kooli põhimääruses on kirjas.

HKS § 14. Direktor
6) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
7) koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;

Miks on teisiti? Kas pole õigustatud olukord, kus kõik toimetavad ja otsustavad oma ameti ja kompetentsi piires?

Tänaseks ei võta kooli pidaja kuulda ei minu, kui kooli direktori, ei õppenõukogu ega hoolekogu arvamust. Haridus- ja kultuurikomisjon kasutab oma töös informatsiooni, mis nõuaks kontrollimist, kuid seda välditakse. Sellist suhtumist ei nimetata koostööks. Siit ka küsimus: kaua võib?

Eelmine artikkelMaastiku põleng Kolgakülas
Järgmine artikkel13aastane HEROL RIIBERG Raasikult võib pääseda Hispaania jalgpalliklubisse FC Barcelona