Ka­rud murd­sid Soo­rin­na kü­las 7 lam­mast

464
Pilt on illustratiivne. Foto Mikk Tamm

Kuu­sa­lu val­las Soo­rin­na kü­las rüüs­ta­sid ka­rud kaks nä­da­lat ta­ga­si kol­mel jär­jes­ti­ku­sel öö­sel Kõ­re­ta ta­lu lam­ba­kar­ja, kok­ku murd­sid 7 lam­mast ja ühe­le lam­ba­le tu­li vi­gas­tus­te tõt­tu te­ha hä­da­tap­mi­ne. Juh­tu­nut uu­ri­nud kesk­kon­naa­met­nik lei­dis, et jäl­ge­de põh­jal on te­gut­se­nud kaks ka­ru – suu­rem ja väik­sem, ilm­selt poeg. Juh­tu­nust il­mus Õh­tu­le­hes eel­mi­sel nä­da­lal lu­gu „Ta­lu­pe­re­me­he vi­sa võit­lus: ka­rud murd­sid lam­baid kolm ööd jär­jest.“ Kui­gi ka­ru­jaht kes­tab au­gus­tist ok­toob­ri­ni on Har­ju­maa­le väl­jas­ta­tud viis ja­hi­lu­ba ju­ba ka­su­ta­tud. Soo­rin­na kü­la asub Lää­ne-La­he­maa Ja­hi­selt­si ja­hia­lal, Har­ju­maal sel hooa­jal kü­ti­tud 5 ka­rust ühe ta­bas Lää­ne-La­he­maa ja­hi­mees Ju­min­da kü­las.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ju­ris­ti kor­dus­kon­kurss
Järgmine artikkelAni­jal saab taas raa­ma­tuid lae­nu­ta­da