Kait­se­liit müüb Aru­kü­la lin­na­kut

1376

Kait­se­liit on pan­nud ava­li­ku­le kir­ja­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le Aru­kü­la en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku, mil­le suu­rus on li­gi 10 000 hek­ta­rit. Te­gu on rii­gi­kait­se­maa­ga, ku­hu Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on ka­van­da­tud väi­kee­la­mu­maa, mi­ni­maal­selt 3000 ruut­meet­ri suu­rus­te krun­ti­de­ga. Kin­nis­tul on kõrg­hal­jas­tus. Alg­hind on 300 000 eu­rot. Enam­pak­ku­mist kor­ral­dab kin­nis­va­ra­fir­ma Ar­co Va­ra.

Eelmine artikkelPIL­LE­RIIN KURG lah­kub hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti ame­tist
Järgmine artikkelSõnumitooja 7. juunil