Ka­la­püü­gi kee­lua­la laie­nes me­res Pu­di­soo jõe suud­me juu­res

1026

Kesk­kon­na­mi­nist­ri mää­ru­se­ga on kin­ni­ta­tud aju­ti­ne ka­la­püü­gi­kit­sen­dus ran­ni­ku­me­res Pu­di­soo jõe suud­me lä­he­dal – kui se­ni ei toh­ti­nud au­gus­tist det­semb­ri lõ­pu­ni püü­da ka­la me­rel jõe­suud­mest 500 meet­ri ula­tu­ses, siis 2018. aas­tal on kee­lua­la me­rel laien­da­tud 1 ki­lo­mee­ri­ni ning keeld keh­tib ko­gu aas­ta. Kesk­kon­naa­me­ti pres­si­tea­tes on põh­jen­da­tud, et tä­nu uuen­du­se­le ko­su­vad lõ­hi­la­sed ja taas­tu­vad eba­pär­li­ka­rbid. Tead­las­te hin­nan­gul põh­jus­tab ma­da­lat ar­vu­kust in­ten­siiv­ne ka­la­püük ran­ni­ku­me­res. Noo­red me­ri­fo­rel­lid on ea­pär­li­kar­bi vast­se­te­le so­bi­vad va­he­pe­re­me­hed ning tu­leb ta­ga­da, et või­ma­li­kult pal­jud fo­rel­lid jõuak­sid jõk­ke ku­de­ma.

Eelmine artikkelLok­sa pe­rears­ti jär­je­kord­ne kon­kurss
Järgmine artikkelTei­vas­hüp­pe GP etap­pi­de tu­le­mu­si