JÜ­RI LILL­SOO jääb Ani­ja vo­li­ko­gust ee­ma­le det­semb­ri­ni

399
JÜRI LILLSOO.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon pi­ken­das Jü­ri Lill­soo vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tus­te pea­tu­mist veel kuueks kuuks. Kes­ke­ra­kon­da kuu­luv Jü­ri Lill­soo esi­tas 18. märt­sil val­la­sek­re­tä­ri­le aval­du­se pea­ta­da ter­vis­li­kel põh­jus­tel te­ma vo­li­tu­sed kol­meks kuuks. 17. juu­nil ot­sus­tas va­li­mis­ko­mis­jon Jü­ri Lill­soo aval­du­se alu­sel pi­ken­da­da vo­li­tus­te pea­tu­mi­ne ku­ni 17. det­semb­ri­ni. Vo­li­ko­gus on Jü­ri Lill­soo asen­dus­lii­ge Han­nes Pik­kel.

Eelmine artikkelAeg­vii­du tant­si­jad said abi­vä­ge Tarvanpää Tammedest ja Tal­lin­na Ülikooli ergutusrühmast
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa sünd­mus­te kor­ral­da­ja on FA­RIŠ­TA­MO EL­LER