Ju­min­da uueks kü­la­va­ne­maks va­li­ti AGO KAT­VEL

777

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ju­min­da kü­la­va­ne­maks Ago Kat­ve­li. Ju­min­da kü­la­koo­so­lek toi­mus 27. ok­toob­ril. Val­la esin­da­ja­na osa­les vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Ju­min­da kü­las on 34 hää­leõi­gus­lik­ku ela­nik­ku, ko­hal olid neist 17. Kü­la­va­ne­ma ko­ha­le esi­ta­ti kaks kan­di­daa­ti, Ai­vo Kuld­me­ri sai 6 ja Ago Kat­vel 11 poolt­häält. Ju­min­da se­ni­ne kü­la­va­nem Kar­li Lam­bot rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oli sel­les ame­tis 28 aas­tat ja 10 kuud ning ei soo­vi­nud enam jät­ka­ta, aeg on an­da amet üle uue­le kü­la­va­ne­ma­le.