Jo­ker Ta­li Cup nais­te­tur­nii­ril osa­les 9 võist­kon­da

1420

Pü­ha­päe­val, 26. veeb­rua­ril toi­mu­nud Jo­ker Ta­li Cup 2017 nais­te­tur­nii­ril osa­les 9 võist­kon­da, kes ja­ga­ti kah­te ala­grup­pi. A-alag­ru­pi või­tis 8 punk­ti­ga Sa­ku Sport­ling, sa­ma pal­ju punk­te ko­gus tei­se­na Raa­si­ku FC Jo­ker. JK Kuu­sa­lu Ka­lev oli 4 punk­ti­ga ala­gru­pis nel­jas. B-alag­ru­pi või­tis Tal­lin­na Ma­jan­dus­kool/FC Ra­Di­na.
Pool­fi­naa­lis alis­tas Sa­ku nais­kond 2:1 Las­na­mäe Aja­xi ning Jo­ker pä­rast vä­ra­va­te­ta vii­gi­ga lõp­pe­nud män­gu­ga pe­nal­ti­te abil 3:2 Tal­lin­na Ma­jan­dus­kool/FC Ra­Di­na. Fi­naa­li või­tis Sa­ku Spor­ting, kes pä­rast 0:0 sei­su­ga lõp­pe­nud nor­maa­lae­ga oli Raa­si­ku FC Jo­ke­rist pe­nal­ti­te­ga pa­rem 5:4. Kol­man­daks tu­li Tal­lin­na Ma­jan­dus­kool/FC Ra­Di­na, kes alis­tas sa­mu­ti pä­rast 0:0 nor­maa­lae­ga pe­nal­ti­te­ga mul­lu­se võit­ja Las­na­mäe Aja­xi. Kuu­sa­lu Ka­lev kao­tas 7.-8. ko­ha män­gus Nõm­me Kal­ju FC U17 I nais­kon­na­le 0:1.
Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Ane­te Pau­lus (Raa­si­ku FC Jo­ker) ja pa­ri­m vä­ra­va­va­ht oli Kris­ti­na Gvoz­ne­va (Tal­lin­na Ma­jan­dus­kool/FC Ra­Di­na). Suu­rim vä­ra­va­löö­ja oli 3 vä­ra­vaga Cris­ti­na Ki­vi­sik (Nõm­me Kal­ju FC U17 II).
Jo­ker Ta­li Cup 2017 vii­ma­ne tur­niir on 18. märt­sil, võist­le­vad 2005. aas­tal sün­di­nud poi­sid.