JO­HAN­NA SÜ­DA või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel 2 me­da­lit

281

18. jaa­nua­ril Lok­sal toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lus­tel saa­vu­tas li­saks Kuu­sa­lu koo­li noor­te­le uju­ja­te­le, kel­le tu­le­mu­si ka­jas­ta­si­me eel­mi­ses le­he­s, häid koh­ti Lok­sa güm­naa­siu­mi 11aas­ta­ne õpi­la­ne Jo­han­na Sü­da.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te rin­nu­liu­ju­mi­ses või­tis Jo­han­na Sü­da 41,57 se­kun­di­ga esi­ko­ha. Tei­se me­da­li või­tis ta 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses, kus saa­vu­tas aja­ga 31,80 se­kun­dit 3. ko­ha. Kol­man­da in­di­vi­duaal­dis­tant­si, 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­se, lä­bis Jo­han­na Sü­da 38,38 se­kun­di­ga, mis an­dis 5. ko­ha.