Jäät­me­veo uue pe­rioo­di tut­vus­tav koo­so­lek Kuu­sa­lu val­la­ma­jas

56
Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss

Nel­ja­päe­val, 11. mail Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiiu mõi­sas toi­mu­nud koo­so­le­kul osa­le­sid 8 val­lae­la­nik­ku ning um­bes sa­ma pal­ju jäl­gis aru­te­lu vee­bis Team­si kesk­kon­nas. Sel­gi­tu­si ja­ga­sid ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed Ida-Har­ju klien­di­hal­dur La­ris­sa Baš­kir ja MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus Kris­to Ross­man. Klien­di­hal­dur sõl­mis en­ne koo­so­le­kut val­la­ma­jas klien­di­le­pin­guid. Esinejad sel­gi­ta­sid, et Kuu­sa­lu val­las al­gab kor­ral­da­tud jäät­me­veo uus pe­riood 1. juu­nist, jäät­me­ve­da­ja on ka edas­pi­di AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Se­gaol­mep­rü­gi ära­ve­du jät­kub, na­gu on ol­nud se­ni, ning juur­de tu­le­vad li­sa­tee­nu­sed, mil­lest osad tee­nu­sed on tasuta, näi­teks pa­ken­di­te ja bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te ära­ve­du, ja osad tasulised, näi­teks va­na­de ka­su­ta­mis­kõlb­ma­tu­te riie­te ära­vii­mi­ne. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on saat­nud kõi­gi­le klien­ti­de­le e-kir­ja või pos­ti­ga uue klien­di­le­pin­gu, kaa­sas on sel­gi­tu­sed tee­nus­te ja hin­da­de koh­ta. Klien­di­hal­dur on Kuu­sa­lu val­la­ma­jas veel nel­ja­päe­val, 25. mail, ka siis saab sõl­mi­da le­pin­guid ning õh­tul on kor­ral­da­tud jäät­me­veo uue pe­rioo­di tee­mal sa­mu­ti ava­lik koo­so­lek.

Eelmine artikkelRaa­si­ku saab kaa­sa­va ee­lar­ve toel ma­dal­seik­lus­ra­ja ja män­gu­väl­ja­ku
Järgmine artikkelNatura 2000 erametsadesse kavandatakse rangeid piiranguid