Initsiatiiv on toetatav

1027

 

 

 

 

 

LIANNE RISTIKIVI, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant

Elujõulised kogukonnad on need, kus toimub hea koostöö piirkonna elanike, aga ka ametiasutuste, külaseltside, noorte­ühenduste vahel. Kui kõnekäänu järgi on initsiatiiv karistatav, siis kohaliku omaalgatuse programmi kaudu võiks ümber sõnastada selle, et initsiatiiv on toetatav.

Kaks korda aastas antakse maavalitsuse kaudu toetust piirkondlikele ettevõtmistele, mis aitavad kaasa elanike teadmiste ja oskuste kasvule, oma kodukoha väärtustamisele ja arendamisele. Seda tehakse kolme meetme kaudu.

Vikipedia järgi on meetmed abinõud, mis võetakse tarvitusele mingi soovitud tulemuse saavutamiseks või ebasoovitava ärahoidmiseks. Kohaliku oma­algatuse programmi sügisvooru meetmestiku kohaselt oodatakse tulemusi kogukonna arengu, kogukonnapärandi ning kohaliku elukeskkonna parandamise ja kogukonnateenuse valdkonnas. Toetuse saamisel osutub ilmselt võtmeteguriks ühistöö ning tõepoolest just kogukonnale sündiv kasu. Kindlasti ei toetata üksikule perele või mõnele kitsale seltskonnale loodavaid hüvesid.

Programmist on aegade jooksul toetust saanud paljud nii praktilised kui vahvad kogukonda tugevdavad ettevõtmised – olgu siis omanäolised ja eriilmelised bussipaviljonid või infosildid, mälestustahvlite püstitamine või tähtpäevade tähistamine. Näiteks võib programmi toel Anija mõisas saada osa mõisalapse mängutoast või Kehra raudteejaamas ajalookonverentsist muinastalust moodsa põllupidamiseni Anija vallas.

Kõik planeeritav tuleb kirjeldada etteantud taotlusvormidel. Taotlusvoorus on igal meetmel oma vorm. Veel eelmisel aastal nõutud rohkete lisade asemel palutakse üldjuhul täita taotlusvormi juurde vaid selle eelarve. Vormid on uuendatud, võrreldes ka selle aasta kevadise taotlusvooruga – tuleb olla hoolikas, et vanast harjumusest juba aegunud vormi ei võetaks ning taotlust seetõttu nõuetele mitte vastavaks ei tunnistataks, ilma et hindajad sisuga tutvumiseni jõuaksid. Kirja palutakse panna terviklik projekt – kindla alguse ja lõpuga tegevus.

Projekti tulemusi või väljundeid peab saama tuvastada, mõõta, kirjeldada. Samal ajal tuleb ette näha pikemaajalisem mõju. Eelarvesse tasub panna realistlikud mõõdetavad suurused, ühikute ja artiklitena arvele kantavad nimetused, mitte ebamäärased mõisted nagu seminar. Kogukonnas positiivse muutuse saavutamisele planeeritud projekte toetatakse kuni 1600 euroga, kui ühendus panustab omavahenditest vähemalt 178 eurot lisaks. Üks ühendus võib esitada kuni kaks taotlust, seejuures erinevatesse meetmetesse.

Ühe eesmärgi nimel tegutsedes võivad ju piirkonna ühendused küsida toetust erinevatele osadele – kas see ei ole siis suurepärane võimalus oma kogukonna arendamiseks vahendite saamiseks!

Igaks tegevuseks ei olegi alati raha vaja. Paljuski aitab heast tahtmisest, mõnusast seltskonnast ja ettevõtlikust suhtumisest. Näiteks on 25. novembrist kuni 1.detsembrini üle Eestimaa toimumas vabakonna ühisnädal, kus tegevusi korraldatakse nii kohalikul, maakondlikul kui riiklikul tasandil. Just sellele ajale võivad ka piirkondlikud ühendused planeerida avatud uste päeva oma külamajas, ekskursiooni metsatukas või koduvalla orienteerumismängu. Kaasates lapsi ja noori, peresid ja vanavanemaid saab luua turvalised suhted kogukonnas, tuua loovust, rõõmu ja särtsu igapäevaellu.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu alevikus
Järgmine artikkelDebatid, rahvapeod, kõnekoosolekud