Huvitavad kohalikud algatused

105

Tutvustame seekord Anija vallas asuva Pikva ja Arava külakogukondade uut ühist algatust – MTÜ Pikva-Arava Külaelu eestvedamisel korraldati Pikva seltsimaja pargis öölaulupidu, kus mitukümmend inimest laulsid paari tunni vältel isamaalisi laule. Kohal oli ka kaugemalt rahvast ning öine isamaaliste lauludega laulupidu on kavas muuta traditsiooniks.

Huvitava ürituse on algatanud samuti Valgejõe küla. Seal tuleb 17. septembril kontsert „Kolmküla laulud“ regilauludest, mis pärinevad piirkonna kolmest külast – Valgejõelt, Vanakülast ja Parksist. Uudne on ka kasutusele võetud mõiste kolmküla, mille all mõeldakse neid kolme omavahel tihedalt seotud küla.

Vahva kogukonnale kingitusena tehtud kontsert oli Kolgas mõisa küünis, mille Uuri4Ever ja Uurikad koos peokohaks korrastasid. Paljud pidulised kiitsid, et selles suures küünis võiks ka edaspidi kontserte toimuda.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­dus­juht on MEE­LI KUUL
Järgmine artikkelAni­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja on VEI­KO VEIERT