HERLEN KAJO võitis Eesti MV pronksmedali

14
HERLEN KAJO.

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 21. ok­toob­ril toi­mu­sid Nar­va jõe ür­go­rus ja Nar­va kind­lu­se val­li­del käe­s­ole­va aas­ta vii­ma­sed me­da­li­ja­ga­mi­sed jalg­rat­tas­por­dis – võis­tel­di Ees­ti meist­ri­tiit­li­le cyc­lo-cros­sis ehk ve­lok­ros­sis.

M/N 16 star­dis olid 40 võist­le­jat, lä­bi­da tu­li viis 2,6 ki­lo­meet­ri pik­kust rin­gi. Tu­ge­va kül­ma tuu­le­ga või­del­des või­tis Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi sõit­ja Her­len Ka­jo Ees­ti meist­ri­võist­lus­te pronks­me­da­li. Mar­kus Alek­san­der Saar sai 4. ko­ha, Sten Erik Soi­ver lõ­pe­tas 18. ko­ha­ga.

Juu­nio­ri­de 7rin­gi­li­se või­du­sõi­du lõ­pe­ta­sid And­reas Vil­bas­te ja Mau­ro Erik Saar vas­ta­valt 9. ja 12. ko­ha­ga, see­juu­res oli And­reas Vil­bas­te 2007. aas­tal sün­di­nud pois­test kol­mas.

Mees­te Elii­di ja U23 ühi­se 10rin­gi­li­se sõi­du lõ­pe­tas Evar Saul 6. ko­ha­ga. U23 ar­ves­tu­ses oli ta tei­ne, te­mast ees­pool olid vaid kõik pro­fi­le­pin­gu­ga sõit­jad.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. oktoobril
Järgmine artikkelKehra ajalookonverentsil kõlas ettepanek võtta sajandite vanune teetamm kaitse alla