HC Keh­ra poi­sid on D2-klas­si Ees­ti MV 3. ko­hal

1120

19.-21.jaa­nua­ri­ni toi­mu­sid Keh­ras ja Viim­sis noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2006 ja hil­jem) Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va spor­dip­rog­ram­mi kuu­lu­va 2018. aas­ta kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­me­se eta­pi män­gud. Võist­lus­tel osa­levad 16 mees­kon­da, kes on vas­ta­valt Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tu­le­mus­te­le ja­ga­tud kah­te lii­gas­se. Keh­ras män­gi­sid 8 esi­lii­ga, Viim­sis 8 tei­se lii­ga mees­kon­da.

Esi­mest lii­gat ju­hib pä­rast I etap­pi 14 punk­ti­ga HC Pär­nu, 2. ja 3. ko­hal on võrd­selt 10 punk­ti­ga HC Tal­las ja HC Keh­ra. Põl­va Spor­di­koo­lil on 8, HC Tal­linn I võist­kon­nal 6, Vil­jan­di Spor­di­koo­lil ja SK-l Ta­pa 4 punk­ti, Val­ga Kä­val on punk­ti­ta.

HC Keh­ra alis­tas avae­ta­pil HC Tal­linn 1. võist­kon­na 18:15, Vil­jan­di 24:18, Ta­pa 22:17, Val­ga 33:10 ja Põl­va 20:19. Kaks män­gu kao­ta­ti, Pär­nu­le 14:18 ja Tal­la­se­le 11:22.

Tei­se lii­ga lii­der on Alats­ki­vi SK Ju­ku 11 punk­ti­ga, Aru­kü­la on 8 punk­ti­ga 5. ko­hal. Aru­kü­la poi­sid alis­ta­sid HC Tal­linn 4., 5., ja 6. võist­kon­na vas­ta­valt 22:11, 15:12 ja 24:5 ning said na­pi 22:21 või­du ka Alats­ki­vi Ju­ku üle, kuid kao­ta­sid HC Viim­si mees­kon­na­le 13:19 ning HC Tal­linn 2. ja 3. võist­kon­na­le vas­ta­valt 19:20 ja 15:19.

Meist­ri­võist­lus­te tei­ne etapp on mais. Esi­lii­ga män­gud on Vil­jan­dis, tei­se lii­ga män­gud Aru­kü­las.

Eelmine artikkelKol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor pälvis aas­ta koo­ri tiit­li
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe