HC Keh­ra pää­ses Ees­ti meist­ri­võist­lus­te fi­naa­li

1342

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te fi­naa­lis koh­tu­vad pä­rast aas­tast va­heae­ga taas am­mu­sed ri­vaa­lid HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja Põl­va Ser­vi­ti.
HC Keh­ra alis­tas kol­me või­du­ni pee­tud pool­fi­naal­see­rias Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti 3:1. Pä­rast es­mas­päe­val, 1. mail saa­dud kao­tust suu­tis Keh­ra mees­kond võõr­sil pee­tud nel­jan­da män­gu 14:16 kao­ta­tud ava­poo­la­ja jä­rel või­ta 33:30 ning pää­ses fi­naa­li. Ke­hra mees­kon­na pa­ri­ma­na vis­kas Mar­ko Slas­ti­novs­ki 11 vä­ra­vat, Kas­par Lees 8. En­ne Keh­ra kä­si­pal­lu­reid oli fi­naa­li­ko­ha kind­lus­ta­nud Põl­va Ser­vi­tyi, kes alis­tas pool­fi­naal­män­gu­des Vil­jan­di HC 3:0.
Ka fi­naal­see­ria pee­tak­se kol­me või­du­ni. Esi­me­ne fi­naal­mäng Keh­ra ja Põl­va va­hel on kol­ma­päe­val, 10. mai õh­tul Põl­vas Me­si­kä­pa hal­lis, tei­ne ree­del, 12. mail Keh­ras, kol­mas es­mas­päe­val, 15. mail taas Põl­vas. Kui võit­ja sel­gi­ta­mi­seks on va­ja ka nel­jan­dat ja viien­dat män­gu, toi­mu­vad need 17. mail Keh­ras ja 20. mail Põl­vas. Ju­hul, kui män­gu nor­maa­laeg lõ­peb vii­gi­ga, män­gi­tak­se 2×5 mi­nu­ti pik­ku­ne li­saaeg. Kui ka see lõp­peb vii­gi­li­selt, sel­gi­ta­tak­se män­gu võit­ja ka­ris­tus­vi­se­te­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad olid taas või­du­kad
Järgmine artikkelAni­ja val­la I ke­va­do­lüm­pia