HC Keh­ra ja Aru­kü­la/Au­den­tes olid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel või­du­kad

1039

Eel­mi­sel nä­da­lal pä­rast pau­si jät­ku­nud Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel alis­tas Aru­kü­la/Au­den­tes SK Ta­pa ja HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per oli pa­rem HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­tist.

Kol­ma­päe­val, 17. jaa­nua­ril sai noor Aru­kü­la/Au­den­te­se võist­kond ko­du­saa­lis hoo­aja esi­me­se või­du, SK Ta­pa alis­ta­ti 24:20 (13:11). Män­gu al­gus kul­ges vä­ra­va­te­ta, 10. mi­nu­tiks oli seis al­les 3:3. Esi­me­ne poo­laeg kul­ges üs­na ta­sa­vä­gi­selt, kuid en­ne va­hea­ja­le mi­ne­kut läks Aru­kü­la mees­kond 2 vä­ra­va­ga juh­ti­ma. Ka tei­ne poo­laeg al­gas vä­ra­va­te­vae­selt, esi­me­se vä­ra­va vis­kas ko­du­mees­kond 4. mi­nu­til ja pea­gi suu­ren­da­ti edu­sei­su 5 vä­ra­va­le. Edu enam käest ei an­tud ning Aru­kü­la/Au­den­tes avas hooa­ja või­du­ar­ve. Ti­mo Rau­kas vis­kas män­gu pa­ri­ma­na 6 vä­ra­vat.

Nel­ja­päe­val, 18. jaa­nua­ril alis­tas HC Keh­ra suu­relt 33:20 (13:7) Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti. Kui­gi Viim­si läks oma ko­du­väl­ja­kul toi­mu­nud män­gu 2:1 juh­ti­ma, oli pea­gi män­gu­seis muu­tu­nud. Ava­poo­la­ja vii­ma­se 14 mi­nu­ti­ga las­ti Viim­sil vi­sa­ta vaid üks vä­ra­v ning va­he­ajaks oli Keh­ra edu ju­ba 6vä­ra­va­li­ne. Tei­sel poo­la­jal suu­ren­da­ti edu veel­gi ning Keh­ra sai kind­la või­du. Ab­del Dja­lil Mac­hou vis­kas Keh­ra ka­suks 9 ja Ni­ki­ta Jer­maše­vi­tš 8 vä­ra­vat.
Meist­ri­lii­gat ju­hib täi­se­du 24 punk­ti­ga Põl­va Ser­vi­ti, Vil­jan­di HC-l on tei­se­na 17 punk­ti, HC Keh­ra tõu­sis 15 punk­ti­ga 3. ko­ha­le, järg­ne­vad HC Tal­linn (14), Põl­va Coop (12), Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket (10), Aru­kü­la/Au­den­tes (3) ja SK Ta­pa (1). Kol­ma­päe­val 24. jaa­nua­ril män­gib Aru­kü­la/Au­den­tes liid­ri Põl­va Ser­vi­ti­ga, HC Keh­ra HC Tal­lin­na­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses müü­giau­to­maa­did
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su