HC Keh­ra Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­lis

836

Lau­päe­val, 3. märt­sil ko­du­saa­lis toi­mu­nud Bal­ti lii­ga män­gus alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per Vil­niu­se VHC Švie­sa 29:19 ning ku­na Švie­sa kao­tas järg­mi­sel päe­val alag­ru­pi liid­ri­le Rii­hi­mäe Cock­si­le 21:30, pää­ses Keh­ra mees­kond alag­ru­pist nel­jan­da­na vee­rand­fi­naa­li.

HC Keh­ra va­jas lau­päe­va­ses vii­ma­ses män­gus Vil­niu­se mees­kon­na vas­tu vä­he­malt 5vä­ra­va­list või­tu, et säi­li­ta­da või­ma­lus jät­ka­ta vee­rand­fi­naa­lis. Män­gu 11. mi­nu­tiks oli Keh­ra ees 9:2, kuid lee­du­kad ei and­nud al­la ning ava­poo­la­ja või­tis Keh­ra 16:10. Män­gu saa­tus ot­sus­ta­ti tei­sel poo­la­jal, kui ko­du­mees­kond te­gi sei­sult 18:12 va­hes­pur­di 5:0. Va­he­peal ko­gu­ni 12 vä­ra­va­ga juh­ti­nud HC Keh­ra või­tis 29:19. Da­vid Mam­po­ria ja Ind­rek Nor­mak vis­ka­sid võit­ja­te ka­suks 5 vä­ra­vat, Ab­del Dja­lil Mac­hou 4.

HC Keh­ra peat­ree­ner Kau­po Lii­va kii­tis mees­kon­na kait­se­män­gu ning kait­se­män­gi­ja­te koos­tööd vä­ra­va­va­hi­ga, sa­mu­ti vä­ra­ha­vaht Mi­ko­la Nau­mi.

Vee­rand­fi­naa­lis män­gib A-alag­ru­pist nel­jan­da­na eda­si pää­se­nud Keh­ra mees­kond B-alag­ru­pi võit­ja ehk Põl­va Ser­vi­ti vas­tu. Esi­me­ne mäng toi­mub sel pü­ha­päe­val, 11. märt­sil Keh­ras, tei­ne nä­dal hil­jem ehk 18. märt­sil Põl­vas. Nel­ja pa­re­ma fi­naal­tur­nii­ri on 13. ja 14. ap­ril­lil. 

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­jad osa­le­sid Vai­ku­se­mi­nu­ti­te koo­li­tu­sel
Järgmine artikkelLee­si mä­lu­män­gu tulemused