HC Keh­ra alus­tas Bal­ti lii­gat ka­he või­du­ga

164
HC Kehra

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel ala­nud Bal­ti lii­ga uue hoo­aja esi­mes­tes män­gu­des alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per lau­päe­val, 28. sep­temb­ril Riia Celt­niek­si ja pü­ha­päe­val, 29. sep­temb­ril Vil­jan­di HC.

Lä­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li­mees­kon­nast Riia Celt­niek­sist olid uue peat­ree­ne­ri Mart Raud­se­pa käe all tree­ni­vad Keh­ra kä­si­pal­lu­rid ko­du­saa­lis üle 32:28 (15:13). Kui­gi al­gu­ses jäi Keh­ra mees­kond ta­ha, jõu­ti ava­poo­la­ja kes­kel 7:7 vii­gi­ni ning pea­gi min­gi juh­ti­ma. 26. män­gu­mi­nu­tiks kas­va­ta­sid Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja Da­vid Mam­po­ria ko­du­mees­kon­na edu 13:10 ning esi­me­se poo­la­ja lõ­puks 15:13 pea­le.

Kui tei­sest poo­la­jast oli män­gi­tud viis mi­nu­tit, oli Keh­ra edu ju­ba 19:14. Män­gu saa­tus oli ot­sus­ta­tud um­bes 12 mi­nu­tit en­ne lõp­pu, kui vä­ra­va­vaht Mikk Aas­maa te­gi mi­tu head tõr­jet ja Ser­gio Sil­ver Kree­gi­maa rea­li­see­ris kiir­rün­na­kud ning Keh­ra edu­seis kas­vas skoo­ri­le 28:20. HC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas pä­rast pool­teist aas­tat kest­nud pau­si esi­me­se või­du tu­le­mu­se­ga 32:28. Dmõt­ro Jan­kovs­ki vis­kas 8, Vla­dis­lav Nau­men­ko 7, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa ja Ja­nar Mä­gi 5 vä­ra­vat.

Pü­ha­päe­va­ses män­gus alis­tas HC Keh­ra ko­du­se kon­ku­ren­di Vil­jan­di HC 31:26 (15:12). Al­ge­du 3:1 an­ti va­he­peal käest ning 20. mi­nu­til läks Vil­jan­di kor­raks ise­gi juh­ti­ma. Poo­la­ja või­tis siis­ki Keh­ra 3 vä­ra­va­ga ning hak­kas tei­sel poo­la­jal va­het jõud­salt suu­ren­da­ma. 42. mi­nu­til oli edu­seis ju­ba 23:16 ning hoo­li­ma­ta Vil­jan­di va­he­spur­dist või­tis män­gu ko­du­mees­kond 31:26. Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa ja Vla­dis­lav Nau­men­ko vis­ka­sid võit­ja­te ka­suks 9 vä­ra­vat, Dmõt­ro Jan­kovs­ki li­sas 5.

Keh­ra on nüüd täi­se­du­ga Bal­ti lii­ga B-gru­pi lii­der, A-ala­grup­pi ju­hib sa­mu­ti ka­he või­du­ga Bal­ti lii­ga meis­ter Rii­hi­mäe Cocks.

Eelmine artikkelPõhja-Eesti toidu turundamine
Järgmine artikkelAnija mõisakultuurifestival on läbi