HC Keh­ra alis­tas kä­si­pal­li meist­ri­lii­gas Vil­jan­di

1011

Ees­ti mees­te kä­si­pal­li meist­ri­võist­lus­te va­he­tur­nii­ril oli HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per või­du­kas, Vil­jan­di HC alis­ta­ti 30:22 (14:14).
Kol­ma­päe­val, 29. märt­sil võõr­sil toi­mu­nud män­gus oli ta­be­lis teist koh­ta kind­lus­ta­nud HC Keh­ra mees­kon­na re­sul­ta­tiiv­seim 8 vä­ra­vat vi­sa­nud Kas­par Lees, Dmyt­ro Jan­kovs­ky li­sas 7 ja Ind­rek Nor­mak 6 vä­ra­vat.
Aru­kü­la SK jäi nel­ja­päe­val, 30. märt­sil 32:34 (16:19) al­la SK­le Ta­pa. Aru­kü­la pa­ri­ma­na vis­kas Ti­mo Rau­kas 8 vä­ra­vat, Rau­no Esop li­sas 6.
Ta­be­li lii­der on en­di­selt Põl­va Ser­vi­ti 24 punk­ti­ga, järg­ne­vad HC Keh­ra 20, Vil­jan­di HC 14, Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 13, HC Tal­las 8, SK Ta­pa 5 ja Aru­kü­la SK 4 punk­ti­ga.
Aru­kü­la män­gib sel nä­da­lal  Tal­la­se­ga  ning  HC  Keh­ra Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga.