HC Keh­ra alis­tas Ees­ti MV ava­män­gus Aru­kü­la/Au­den­te­se

784

Kol­ma­päe­val, 12. sep­temb­ril Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te ava­män­gus võõ­rus­tas Aru­kü­la/Au­den­tes 11kord­set Ees­ti meist­rit ja mul­lust hõ­be­me­da­li­võit­jat HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per mees­kon­da. Keh­ra mees­kond või­tis üle­kaa­lu­kalt 31:16 (16:8).

Mäng al­gas Dmõt­ro Jan­kovs­ki ka­he vä­ra­va­ga, kuid Aru­kü­la/Au­den­te­se noor­te­võist­kond ei lu­ba­nud vas­ta­seid eest, paa­ri-kol­me vä­ra­va­li­ne va­he pü­sis ku­ni 27. män­gu­mi­nu­ti­ni. See­jä­rel te­gid Keh­ra män­gi­jad 6:0 va­hes­pur­di ning juh­ti­sid va­hea­ja­le min­nes kind­lalt 16:8. Tei­sel poo­la­jal va­he suu­re­nes ning Keh­ra võt­tis kind­la või­du.

Keh­ra mees­kon­nast te­gid skoo­ri kõik 12 plat­si­män­gi­jat. Re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja Da­vid Mam­po­ria 5 ning Sig­mar Seer­mann, Mar­tin Ne­rut ja An­ton Bo­rovs­ki kolme vä­ra­vaga. Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kon­nast oli täp­seim Rau­no Kop­li 6 vä­ra­va­ga, 15aas­ta­ne Har­di Rau­kas, Mar­kus Kask ja And­reas Par­ve vis­ka­sid igaüks 2 vä­ra­vat.

Pü­ha­päe­val, 16. sep­temb­ril al­gas Keh­ras uus hooaeg ka kä­si­pal­li Bal­ti lii­gas. A-gru­pis ehk tu­ge­va­mas kuui­kus kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tiit­li­kaits­ja Rii­hi­mäe Cock­si­le 23:40 (14:21). Sel hooa­jal Eu­roo­pa meist­ri­te lii­gas män­giv Soo­me meis­ter on Bal­ti lii­gas nüüd võit­nud jär­jest 41 män­gu.

Mängu al­gus oli ta­sa­vä­gi­ne, ko­du­mees­kon­na kolm esi­mest vä­ra­vat vis­kas sel su­vel Keh­ra­ga taas­lii­tu­nud Ja­nar Mä­gi. Kui seis oli 4:6 ja Keh­ra mees­kon­na män­gi­ja Dmõt­ro Jan­kovs­ki pi­di kand­ma 2mi­nu­ti­list ka­ris­tust, te­gid soom­la­sed 4:0 spur­di. Sealt alates va­he kä­ri­ses ning esi­me­se poo­la­ja lõ­puks oli ko­du­mees­kond ta­ga 14:21.

Tei­sel poo­la­jal suu­re­nes va­he veel­gi, män­gu lõ­pu eel sai Ja­nar Mä­gi koh­tu­ni­kelt pu­na­se kaar­di. Tiit­li­kaits­ja sai suu­re või­du 40:23.

Lät­la­ne Ul­vis St­raz­di­nš vis­kas Keh­ra ka­suks 5, Ja­nar Mä­gi ja Ind­rek Nor­mak 4 vä­ra­vat.
Keh­ra mees­kon­na peat­ree­ner Kau­po Lii­va ni­me­tas män­gu kar­miks õp­pe­tun­niks: „Ta­se­me­va­het oli eel­da­da, kuid ko­dus 17 vä­ra­va­ga kao­ta­da ei to­hiks. Mi­da­gi po­le öel­da – te­gi­me keh­va män­gu!“

Eelmine artikkelFace­boo­ki pos­ti­tu­sed pa­nid maan­teea­me­ti Kuu­sa­lus teeau­ku pa­ran­da­ma
Järgmine artikkelPääs­tea­met tun­nus­tas ka Keh­ra ja Lok­sa elu­pääst­jaid