Hara pur­je­ta­jad võit­sid mees­kon­na­sõi­dus Ees­ti MV pronks­me­da­li

160
Purjetamine Haras

ING­RID RAND­LAHT

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Op­ti­mist klas­si mees­kond lõ­pe­tas hooa­ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel mees­kon­na­sõi­dus saa­vu­ta­tud pronks­me­da­li­ga. Team Ra­ce ehk mees­kon­na­võist­lus pee­tak­se lü­hi­ra­jal nel­ja­liik­me­lis­te võist­kon­da­de va­hel va­he­tu­te üks ühe­le sõi­tu­de­ga.

Äär­mi­sel teh­ni­li­ne, ti­he, pin­ge­li­ne ja ka dra­maa­ti­li­ne for­maat tõi Ha­ra mees­kon­na­le koos­sei­sus Kul­dar Paal­berg, Ott Ric­hard Hääl, Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen ja Siim Os­kar Hääl pronks­me­da­li. Viie eel­sõi­du jä­rel pool­fi­naa­li pää­se­nud võist­kond pi­di ka­he või­du­ni pee­tud see­rias 3. ko­ha­le sõit­ma kolm ras­ket ja ta­sa­vä­gist sõi­tu.

Ees­ti meist­riks kroo­ni­ti Pär­nu Jahtk­lu­bi võist­kond ning vä­ga ta­sa­vä­gi­ne fi­naal jät­tis 2. ko­ha­le Tal­lin­na Ka­le­vi Jahtk­lu­bi.

Kok­ku oli Team Ra­ce võist­lus­te­le tul­nud võist­le­ma kuus võist­kon­da.