Hara la­hest lei­ti kaks põh­ja­mii­ni

1167

Möö­du­nud nä­da­lal vii­di Ke­vad­tor­mi õp­pus­te raa­mes Ha­ra la­hes lä­bi me­re­väe­las­te õp­pus Bal­tic Fort­ress, mil­le käi­gus lei­ti kaks põh­ja­mii­ni. Osa­le­sid kok­ku li­gi 300 me­re­väe­last – Ees­ti mii­ni­jah­ti­ja­telt Ad­mi­ral Co­wan ja Sa­ka­la, Lee­du staa­bi­lae­valt LNS Jot­vin­gis ja pat­rull-lae­valt LNS Dzu­kas, Lä­ti staa­bi­lae­valt LVNS Va­ro­nis, li­saks tuuk­ri­te sih­tük­su­sest Bel­giast. La­heäär­se­te kü­la­de ela­ni­kud said nä­ha, kui­das õp­pus­tel osa­le­sid he­li­kop­ter ja len­nu­kid. Har­ju­ta­ti mii­ni­jah­ti­mist ta­va­tus ohu­kesk­kon­nas, et ta­ga­da liit­las­lae­va­de ohu­tu sa­da­mas­se saa­bu­mi­ne. Li­saks õp­pe­mii­ni­de­le lei­ti õp­pu­se alalt ka kaks põh­ja­mii­ni Tei­se Maail­ma­sõ­ja ajast.

Eelmine artikkelLions klu­bi kor­ral­das tur­va­li­su­se pe­re­päe­va tä­na­vu Raa­si­kul
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku vald ei saa tä­na­va­val­gus­tu­se­le toe­tust