Hara ja Kuu­sa­lu pur­je­ta­ja­te edu­kad star­did Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel

75
Purjetajad Eesti meistrivõistlustel Pärnus. Foto Ingrid Randlaht

25.-28. au­gus­ti­ni pee­ti Pär­nus pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed Op­ti­mist, Zoom8 ja IL­CA4 paa­dik­las­si­des. Nel­ja ti­he­da võist­lus­päe­va ase­mel sai vä­he­se tuu­le tõt­tu star­ti­da vaid ka­hel esi­me­sel päe­val. Piir­du­ti seits­me sõi­du­ga Op­ti­mis­ti ning kuue sõi­du­ga Zoom8 ja IL­CA4 klas­si­des.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­jad tõid ko­ju kok­ku kolm me­da­lit. Ott Ric­hard Hääl või­tis hõ­be­me­da­li Op­ti­mist paa­ti­de ül­dar­ves­tu­ses. Tei­se ko­ha sai ka Jo­han­na Sü­da Zoom8 paa­ti­de nii U17 kui ka U17 tüd­ru­ku­te ar­ves­tu­ses ning nel­jan­da ko­ha ül­dar­ves­tu­ses. Te­ma jä­rel tu­li ül­dar­ves­tu­se viien­daks Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bis/Uku Kuusk Pur­jes­por­di­koo­lis tree­niv Mia Ma­ria Lips­mäe. Zoom8 klas­si U17 tüd­ru­ku­te hul­gas viien­da ja U17 ar­ves­tu­ses seits­men­da ko­ha saa­vu­tas Jes­si­ka Jõe­saar Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sist.

Kok­ku osa­les Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 97 Op­ti­mis­ti, 37 Zoom8 ja 58 IL­CA4 paa­ti.

Eelmine artikkelKer­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hei­tea­la­de mit­me­võist­lu­ses
Järgmine artikkelEsi­me­ne Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jooks toi­mus su­vi­ses kuu­mu­ses