Har­jus võib küt­ti­da 7 ka­ru

1433

Ka­ru­jaht al­gas 1. au­gus­til. Har­ju maa­kon­nas on sel ja­hi­hooa­jal lu­ba­tud küt­ti­da kok­ku 7 pruun­ka­ru. Eral­di loa on saa­nud Lää­ne-La­he­maa ja­hi­selts – ku­ni 30. sep­temb­ri­ni võib küt­ti­da ühe pruun­ka­ru. Ida-Har­ju ja­hi­piir­kon­na Aru­kü­la, Jü­ri, Kos­ti­ve­re ja Maar­du ja­hia­la­del ning Vää­na, Lää­ne-Har­ju ja Rae ja­hi­piir­kon­da­des võib sel­le aja­ni küt­ti­da kok­ku 2 ka­ru. Üle­jää­nud ja­hi­piir­kon­da­des võib sep­temb­ri lõ­pu­ni küt­ti­da 4 ka­ru. Ok­toob­ris võib igal ja­hia­lal küt­ti­da kaks ka­ru ku­ni maa­kond­li­ku küt­ti­mis­ma­hu täi­tu­mi­se­ni.