Har­ju MV me­da­lid Pe­nin­gi ko­roo­nak­lu­bi­le

577

GUI­DO TREES

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 17.-18. no­vemb­ril toi­mu­sid Aru­kü­la spor­di­saa­lis Har­ju meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na paa­ris­män­gu­des. Lau­päe­val võit­sid nais­paa­ri­de hul­gas taas Sa­ku Tirt­su män­gi­jad And­rea Uus­tulnd – Kai Kõm­mus, kuid üle­jää­nud me­da­lid võit­sid Pe­nin­gi män­gi­jad. Hõ­be­me­da­li tee­ni­sid Ai­ri As­ton – Piia-Liis See­der ja pronk­si Ur­ve Ree­tamm – Lii Pih­lak.

Mees­paa­ri­de hul­gas võit­sid lõ­pus­pur­di­ga esi­ko­ha Ur­mas Me­re­rand – Mikk Le­pist Tirt­sust (9 punk­ti), järg­ne­sid ko­gu päe­va liid­ri­te hul­gas pü­si­nud Mar­go Su­si – And­reas Link­vist Pe­nin­gi klu­bist (8 punk­ti) ja Tirt­su tei­sest paa­rist pa­re­ma koe­fit­sien­di­ga Tar­mo Laa­ne­la – Rag­nar Pii­be­mann Pu­rek­ka­ri ko­roo­nak­lu­bist (7 punk­ti).

Pü­ha­päe­val män­gi­sid se­ga­paa­rid ring­süs­tee­mis ning esi­koht oli lah­ti­ne vii­ma­se voo­ru­ni. Vii­ma­ses voo­rus saa­dud ai­nus kao­tus lan­ge­tas Pe­nin­gi män­gi­jad Ai­ri As­to­ni – Gui­do Tree­si (6 punk­ti) kol­man­daks. Võit­jaks tu­lid pal­ju­kord­sed Har­ju ja Ees­ti meist­rid And­rea Uus­tulnd – Mih­kel Le­pist (8 punk­ti). Pe­nin­gi tei­ne män­gu­paar Ur­ve Ree­tamm – Jev­ge­ni Põš­nõi pi­did lep­pi­ma 4. ko­ha­ga (6 punk­ti).

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li vi­list­la­ne EI­MAR JÕ­GI­SU esit­les elu­loo­raa­ma­tut
Järgmine artikkelMiks hil­ju­ti val­mi­nud Kot­ka park­la on se­ni val­gus­ta­ma­ta ja ok­sa­ku­hi ko­ris­ta­ma­ta?