Har­ju­maa koo­li­noor­te meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus

892

Tei­si­päe­val, 13. märt­sil toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa koo­li­noor­te si­se­meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te 300 meet­ri jook­su või­tis Ma­riann Lui­se Trill­järv Kol­ga koo­list aja­ga 47,50 se­kun­dit. Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu kesk­koo­list oli 50,94 se­kun­di­ga tei­ne. Me­ri­bel Suu­rorg Raa­si­ku põ­hi­koo­list sai 7. ko­ha (52,68). 60 meet­ri jook­sus tu­li Ma­riann Lui­se Trill­järv tei­seks (9,04 se­kun­dit), Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu kesk­koo­list kol­man­daks (9,29). Esi­küm­nes­se jõud­sid ka Kol­ga koo­li õpi­la­ne Li­set­te Moks, kes sai 7. ko­ha (9,46), ja Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Ali­sa Kask, kes sai 10. ko­ha (9,67). Kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas Liis­bel Al­met 1.30 meet­ri alis­ta­mi­se­ga 2. ko­ha, Ali­sa Kask üle­tas 1.20 meet­rit, mis an­dis 8. ko­ha. Kau­gus­hüp­pes sai Han­na-Lii­sa Kaar­mann Kuu­sa­lu kesk­koo­list 4. ko­ha (3.82 meet­rit), Mar­ta Kruu­sa­lu Keh­ra güm­naa­siu­mist 6. ko­ha (3.46) ja Jo­han­na Sü­da Lok­sa güm­naa­siu­mist 8. ko­ha (3.43).

Ku­ni 5. klas­si pois­te kõr­gus­hüp­pe või­tis Ad­rian Aio Kuu­sa­lu kesk­koo­list tu­le­mu­se­ga 1.35 meet­rit. Mar­ko Poh­lak Aru­kü­la põ­hi­koo­list üle­tas 1.30 meet­rit ning tu­li kol­man­daks. Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­la­ne Karl-Erik Väl­ba alis­tas 1.20 meet­rit, mis an­dis 10. ko­ha. 600 meet­ri jook­sus tu­li 3. ko­ha­le Jes­se Lau­ter Kuu­sa­lu kesk­koo­list aja­ga 1.54,07 mi­nu­tit. Os­kar Luks Keh­ra güm­naa­siu­mist sai 9. ko­ha (2.02,34). 60 meet­ri jook­sus tu­li Os­kar Luks 5. ko­ha­le (9,11 se­kun­dit) ja Ad­rian Aio 8. ko­ha­le (9,16).

6.-7. klas­si tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­sul või­tis Kuu­sa­lu val­las elav Lok­sa koo­li õpi­la­ne Alek­sand­ra Kor­tše­no­va 2. ko­ha (8,47 se­kun­dit) ja kau­gus­hüp­pes 4.55 meet­ri­ga 3. ko­ha. Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Ka­ro­lii­ne Vi­jard sai 60 meet­ri jook­sus 9. ko­ha (8,86). 600 meet­ri jook­sus või­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Gi­ze­la Gu­nin Ani­ja val­last aja­ga 1.56,61 mi­nu­tit 3. ko­ha. Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne An­na Kuz­net­so­va Kuu­sa­lu val­last sai 7. ko­ha (2.01,84) ja Ka­ro­lii­ne Vi­jard 10. ko­ha (2.04,68). Kõr­gus­hüp­pe lõ­pe­tas Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko Keh­ra güm­naa­siu­mist 9. ko­ha­ga (1.40) ja An­na­bel Al­met Kuu­sa­lu kesk­koo­list 10. ko­ha­ga (1.35). Kuu­li­tõu­kes (3 kg) tu­li Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko kuuen­daks (8.06 meet­rit) ja Sig­rid Ee­sa­lu Kuu­sa­lu kesk­koo­list seits­men­daks (8.03).

6.-7. klas­si pois­te 60 meet­ri jook­sus sai May­ro Mett Raa­si­ku põ­hi­koo­list 5. ko­ha (8,43). Viien­daks tu­li May­ro Mett ka kõr­gus­hüp­pes (1.55). Ruu­di Pirn­puu Kuu­sa­lu kesk­koo­list üle­tas 1.45 meet­rit, mis an­dis 10. ko­ha. 1000 meet­ri jook­sus oli Lok­sa koo­li õpi­la­ne Ro­met Vii­si­tamm Kuu­sa­lu val­last aja­ga 3.20,36 nel­jas. Egor Ba­lan­din Aru­kü­la põ­hi­koo­list sai 7. ko­ha (3.24,03) ja To­mas Un­ger Keh­ra güm­naa­siu­mist 10. ko­ha (3.32,30). Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Uku Aas­rand Kuu­sa­lu val­last tu­li kuu­li­tõu­kes (4 kg) 5. ko­ha­le (9.92) ja kau­gus­hüp­pes 8. ko­ha­le (4.68).

8.-9. klas­si nei­du­de 600 meet­ri jook­sus sai Eg­le Pri­voi Kuu­sa­lu kesk­koo­list 5. ko­ha (1.56,89) ja 60 meet­ri jook­sus 6. ko­ha (8,87). Kuu­sa­lu val­la neiu An­ni Jõe Lok­sa güm­naa­siu­mist lõ­pe­tas 600 meet­ri jook­su 10. ko­ha­ga (2.03,75). Kau­gus­hüp­pes sai Ka­ri­ta Raid Aru­kü­la põ­hi­koo­list 5. ko­ha (4.34), esi­küm­ne lõ­pe­tas Car­men Pa­jus­te Kuu­sa­lu kesk­koo­list (4.07). Kõr­gus­hüp­pes tu­li Lok­sa koo­li õpi­la­ne Eli­sa­beth Jor­dan kuuen­daks (1.35). Kuu­li­tõu­kes (3 kg) saa­vu­tas He­le­na Ur­va Kuu­sa­lu kesk­koo­list 4. ko­ha (8.95), An­ni Jõe sai 8. (8.49) ja Kert­tu Saag­pakk Kol­ga koo­list 9. ko­ha (8.45).

8.-9. klas­si noor­mees­te 60 meet­ri jook­su või­tis Si­mon Sa­rap Kuu­sa­lu kesk­koo­list aja­ga 7,50 se­kun­dit, Ar­min Moks Kol­ga koo­list sai 9. ko­ha (7,97). Kõr­gus­hüp­pes või­tis 2. ko­ha Kris Ro­bin Ka­ru Aru­kü­la põ­hi­koo­list (1.65), Kuu­sa­lu val­la noor­mees And­rei Bek­ker Lok­sa güm­naa­siu­mist sai 5. ko­ha (1.60) ja Ar­go Sel­jand Kuu­sa­lu kesk­koo­list 9. ko­ha (1.55). 1000 meet­rit jook­sis And­rei Bek­ker 3.02,52 mi­nu­ti­ga, mis an­dis 5. ko­ha. Ar­go Sel­jand Kuu­sa­lu kesk­koo­list sai 8. (3.08,24) ja Ar­min Moks 9. ko­ha (3.11,21). Kau­gus­hüp­pes tu­li Sig­mar Seer­mann Keh­ra güm­naa­siu­mist nel­jan­daks (5.45), Ken Pruul Kuu­sa­lu kesk­koo­list sai 9. (5.19) ja Kuu­sa­lu val­la noor­mees Ke­vin Mõt­tus Lok­sa koo­list 10. ko­ha (5.04). Kuu­li­tõu­kes (5 kg) tu­li Ta­niel Kurg Kol­ga koo­list 4. ko­ha­le (11.61), Si­mon Sa­rap oli te­ma jä­rel viies (11.22), Kris Ro­bin Ka­ru sai 9. ko­ha (10.73).

10.-12. klas­si nei­du­de kau­gus­hüp­pe või­tis Anas­ta­sia Van­dysh Lok­sa güm­naa­siu­mist (4.57), Maar­ja-Liis Mar­dim Keh­ra güm­naa­siu­mist sai 7. ko­ha (4.03). 60 meet­ri jook­sus tu­li Anas­ta­sia Van­dysh 3. ko­ha­le (8,73), Ka­ri­na Me­re Keh­ra koo­list sai 7. ko­ha (9,13). Kõr­gus­hüp­pes tu­li Maar­ja-Liis Mar­dim viien­daks (1.40), te­ma jä­rel oli kuues Kuu­sa­lu val­la neiu En­ge­la Ra­ja­mä­gi Lok­sa koo­list (1.35). Kuu­li­tõu­kes (4 kg) oli Ma­rei­ke Aver­son Kuu­sa­lu kesk­koo­list nel­jas (8.72), Ka­ri­na Me­re lõ­pe­tas 8. ko­ha­ga (7.78). 600 meet­ri jook­sus sai Sand­ra Vi­lu­maa Lok­sa güm­naa­siu­mist 7. ko­ha (2.20,27).

10.-12. klas­si noor­mees­te kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas Mat­tias Ida­vain Kuu­sa­lu kesk­koo­list 2. ko­ha (1.70), Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Siim Aksel Amer sai 9. ko­ha (1.50). Kuu­li­tõu­kes (5 kg) oli Mat­tias Ida­vain nel­jas (10.86), Kuu­sa­lu val­la noor­mees Jev­ge­ni Fjo­do­rov Lok­sa güm­naa­siu­mist sai 7. ko­ha (9.30). 1000 meet­ri jook­sus tu­li Siim Ta­nel Amer 3. ko­ha­le (2.54,29), Kaur Taal Kuu­sa­lu kesk­koo­list seits­men­daks (3.02,59). Kau­gus­hüp­pes sai Joo­nas Laan­pe­re Kuu­sa­lu kesk­koo­list 4. ko­ha (5.46) ja Pjotr San­kin Lok­sa güm­naa­siu­mist 6. ko­ha (5.39). 60 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Pjotr San­kin 5. (7,92) ja Joo­nas Laan­pe­re 7. ko­ha­ga (8,05).

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas va­he­tus üld­lii­der
Järgmine artikkelKeh­ra raudteejaama oodatakse sealt siberisse saadetuid