Har­ju­maa ko­roo­na­meist­rid on KAU­PO HELM-RO­SIN ja AH­MET KINK

1241

GUI­DO TREES

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 18.-19. no­vemb­ril toi­mu­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las Har­ju meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas nais-, mees ja se­ga­paa­ri­de­le. Lau­päe­val mõõt­sid või­meid nais- ja mees­paa­rid ning män­gi­ti 6 voo­ru šveit­si süs­tee­mis. Mees­paa­rid olid vä­ga võrd­sed ja ava­voo­ru­dest pea­le oli roh­kes­ti ül­la­tu­si.

Esi­ko­ha tee­ni­sid vii­ma­se voo­ru ot­sus­ta­va või­du­ga Keh­ra klu­bi män­gi­jad Kau­po Helm-Ro­sin ja Ah­met Kink. Tei­se ko­ha­ga pi­did lep­pi­ma sta­biil­sed me­da­li­võit­jad paa­ris­män­gu­des Tar­mo Laa­ne­la ja Rag­nar Pii­be­mann Pu­rek­ka­ri klu­bist ning 3. ko­ha­ga said Pe­nin­gi klu­bi esi­män­gi­jad Olav Ka­ru ja Gui­do Trees. Vil­jar Me­hik (Pe­nin­gi) ja koos Ur­mas Me­re­ran­na­ga (Tirts) 4. ko­ha, 7. ko­ha­ga lõ­pe­ta­sid häs­ti alus­ta­nud Mar­go Su­si (Pe­nin­gi) ja Ants Verk (Keh­ra) ning 8. ko­ha said Ma­ti To­rop-Priit Pap­pel (Pu­rek­ka­ri).

Nais­test olid üle­kaa­lu­kad võit­jad Kai Kõm­mus ja And­rea Uus­tulnd (Tirts), Pe­nin­gi klu­bi män­gi­jad Ur­ve Ree­tamm ja Piia-Liis See­der tee­ni­sid hõ­be­me­da­li.

Se­ga­paa­ri­dest sai Pe­nin­gi klu­bi Piia-Liis See­der ja Jaak Tur­ro pronks­me­da­li. Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees said 4. ko­ha.

Eelmine artikkelKeh­ra Snai­per­si­le kaks kao­tust
Järgmine artikkelAni­ja val­la esin­da­jad HO­Lis