Hange Anija mõisa eelprojektile

650

SA Anija Mõisa Haldus korraldab hankemenetluse Anija Mõisa peahoone restaureerimise eelprojekti koosta­miseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19. august. Anija Mõisa Halduse juhataja Tiit Laur ütles, et konkurss on suunatud arhitektuuribüroodele, kellel on kogemusi restaureerimisprojektide tegemisel. Eesmärk on saada korralik eelprojekt, mis on edaspidi aluseks peahoone restaureerimise põhiprojekti tööjooniste tegemisel. Eelprojekti olemasolu on koos muinsuskaitse eritingimustega vajalik, et saada fondidest mõisa restaureerimiseks toetusraha. Kui eelprojekti koostaja valitud, peaks projekteerimiseks Tiit Lauri hinnangul kuluma umbes kolm kuud.