Haldusreform, haldusreform

1506

Haldusreformi seaduse eelnõu järgi peaksid omavalitsused algatama ühinemisläbirääkimised hiljemalt 1. oktoobriks 2016. Andmed liitumiste kohta tuleks esitada maavanemale 1. jaanuariks 2017, vabariigi valitsus kinnitab ühinemised 1. veebruariks. Ning 15. veebruariks algataks vabariigi valitsus sundliitmise nendes omavalitsustes, kes ei vasta iseseisva omavalitsusüksuse kohta koostatud kriteeriumitele, kuid vabatahtlikult kellagagi ei ühine.
Seaduseeelnõus on praegu ka säte, et vabariigi valitsuse ettepanek sundliitmiseks võib hõlmata neidki omavalitsusi, kes täidavad miinimumsuuruse kriteeriumit, kuid on vajalik ja otstarbekas nad liita mõne teise omavalitsusega.
Seadus pole veel vastu võetud, samas käivad Ida-Harju valdades arutelud, Anija-Aegviidu alustavad sisulisi läbirääkimisi. Kuusalu vald küsib rahvalt, kuidas vastata Loksale, küsimustik pannakse ka internetti. Jälgige reklaame, et öelda sõna sekka!

Eelmine artikkelAnija vallas on väga vähe kuritegevust, Loksa näitaja Harju üks kõrgemaid
Järgmine artikkelKehra kool jätkab gümnaasiumina