Härmakosu ja Piibe maantee vaheline tee nagu autodroom

2174

Härmakosu on sotsiaalselt aktiivne 66 elanikuga ja  aastaringselt  toimetava 24 majapidamisega küla, kus asuvad suurepärases seisukorras tootmishooned, millest on kasutusel väga väike protsent.

Ainus tootja nendes ruumides on aknafirma Koduaken, kes praegu annab tööd vaid ühele külaelanikule. Ruumi oleks veel mitmelegi firmale, kuid neil kaob igasugune huvi tootmisruumide rentimiseks või ostmiseks, kuna kolmekilomeetrine teelõik Piibe maanteelt Härmakosu külla sarnaneb autode testrajale, aga mitte eluks vajaliku teena. Milline firma olekski vabatahtlikult nõus oma sõidukeid lõhkuma, et siia tootmine tuua? Kulutused sõidukite remondile oleksid suured.

Kuid Härmakosu küla elanikud peavad seda kolme kilomeetrit läbima iga päev, kes tööle, kes poodi, arsti juurde, vallamajja või mujale sõites. Kui normaalse sõidukiirusega läbiks seda kolme kilomeetrit umbes 5 minutiga, siis tänasel päeval sõidame seda teed vähemalt 15 minutiga. Kas see tundub normaalne?

Ei tahaks siinkohal mõeldagi rahasummale, mida külaelanikud on pidanud oma sõidukite remontimistele kulutama, sest sellist teed iga päev läbides ei jää ükski auto terveks. Seisame silmitsi väga suure probleemiga, kus hooldamata tee võib meile kurbi tagajärgi tuua. Kuidas ja kui kiiresti  peaksid jõudma meieni tuletõrje või kiirabi, kui meil peaks nende abi  vaja minema?

Külaelanikud teevad omalt poolt kõik, et küla arendada, kuid ainult käsitööringidega ja inimeste aktiivsusega seda ei tee. On  vaja ka valla osalemist selles.

Arengukava projekti järgi leitakse raha niigi olemasolevate kergliiklusteede ehitamiseks, aga eluliselt tähtsa ja juba ligi 20 aastat päevakorras olnud kolmekilomeetrise teelõigu remondi jaoks ei leita raha kusagilt. Küll aga leitakse raha ilusate teeviitade jaoks, mis on püstitatud Piibe mnt äärde: „Härmakosu 3“ ning „Kosu 5“. Olles nende üle küll uhked, peame kahjuks tõdema, et teeviitade kõrvale pole pandud hoiatavat märki, et tee läbimine on ainult omal riisikol.

Maksumaksjatena loodame, et vallavalitsus reageerib sellele pöördumisele ja parandab valla ääremaa elanike elukvaliteeti ning kõne all oleva absoluutselt mitteläbitav kruusatee asendataks musta kattega teega.

Vastasel juhul jääb mulje, et Anija valla teatud piirkondade elukvaliteeti parandatakse aastast-aastasse, teised aga jäävad alati tahaplaanile. Vägisi jääb kummitama  üks küsimus: kas meid on üldse Anija vallale vaja? Kohalikel omavalitsuste valimistel toetasime valimisliitu Saab Ka Teisiti, täna tahaksime sellele lõppu lisada: „Aga kas ka paremini?” 

Oma pöördumise lõpetame ASi Talter juhatuse esimees Sven Pertensi sõnu kasutades – paraku muudavad teetööde edasilükkamised tööde mahu aasta-aastalt suuremaks.

Kui maja katus laseb vett läbi ja vajab remonti, ei pääse mõne aasta pärast vaid katuse remondiga, sest ka maja muud konstruktsioonid on kannatada saanud ning vajavad väljavahetamist. Teede ning tänavatega on samamoodi, investeeringuid ei saa paremate aegade  saabumiseni edasi lükata.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes, Härmakosu küla elanikud