Ha­ra noo­red pur­je­ta­jad olid Saad­jär­vel edu­kad

935
Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­jad koos tree­ner ING­RID RAND­LA­HE­GA Saad­jär­vel.

ING­RID RAND­LAHT

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Op­ti­mist klas­si 11 pur­je­ta­jat osa­le­sid ka­he­küm­nen­dat kor­da toi­mu­nud üle­rii­gi­li­ses Op­ti­mist klas­si pur­je­ta­ja­te laag­ris Saad­jär­vel. Laa­ger pää­dis Saad­jär­ve ka­ri­ka ja LHV ka­ri­ka II eta­pi võistlus­te­ga.

LHV ka­ri­ka­sa­ri on mõel­dud sport­las­te­le, kes ei ole veel osa­le­nud Ees­ti meist­ri­võistlus­te sar­jas. Saad­jär­ve ka­ri­kas oli ava­tud kõi­gi­le.

Saad­jär­ve ka­ri­ka või­tis Kuu­sa­lu tüd­ruk Mia Ma­ria Lips­mäe, kes esin­dab Ka­le­vi Jaht­klu­bi. 2. ko­ha saa­vu­tas Kul­dar Paal­berg Ta­pur­last ja 3. ko­ha Ott Ric­hard Hääl Tam­mis­tu kü­last. Mõ­le­mad esin­da­vad Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si.

LHV ka­ri­ka ar­ves­tu­ses päl­vis tei­se ko­ha Jens Rand­laht Uu­ri kü­last, kes sa­mu­ti tree­nib Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ning­rüh­ma­des. LHV ka­ri­kas on igal aas­tal pal­ju­de­le noor­te­le pur­je­ta­ja­te­le hüp­pe­la­va võist­luss­por­ti. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­ja­test on tä­na­vu ka­hel esi­me­sel eta­pil tei­nud oma elu esi­me­sed star­did kuus last: Hend­rik Hang, Ro­bert Luht, Jes­si­ka Jõe­saar, Ali­sa Kask, Leo­nard Ar­tur Va­tu­nen ja And­res Ka­das­te.

Ee­lo­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel 2.-4. au­gus­til võist­leb Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si kuue­liik­me­li­ne võist­kond Ees­ti meist­ri­võist­lus­te sar­ja eta­pil Tal­lin­nas.

Eelmine artikkelKuumalaine tõi rannad rahvast täis
Järgmine artikkelPE­NIN­GI 355 ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­võit­jad on KA­REN OJA ja SILVER SIHT