EVAR SAUL tee­nis Tar­tu ve­lo­tuu­ril au­hin­du

341
Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi tree­ner KAI­DO LAAS ja te­ma kas­van­dik EVAR SAUL.

Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi lii­ge Evar Saul tu­li Tar­tu nel­ja­päe­va­se Tar­tu ve­lo­tuu­ri kok­ku­võt­tes nel­jan­daks, Ees­ti noor­mees­te seas oli ta kol­mas.

Võist­lu­sel osa­le­sid 2005. ja 2006. aas­tal sün­di­nud rat­tu­rid, Ees­ti pa­re­mi­ku­le pak­ku­sid kon­ku­rent­si lõu­na­naab­rid. Kai­do Laa­si hoo­lea­lu­ne Evar Saul (s 2005) oli ava­päe­va pro­loo­gi Ote­pääl küm­nes. Tei­se päe­va 60 km eta­pi Ote­pää-Res­tu-Sih­va-Ote­pää lõ­pe­tas ta 12. ko­hal, va­he­fi­ni­šis tee­nis tei­se ko­ha ak­tiiv­sus­punk­tid. Kol­man­dal päe­val tii­ru­ta­ti ka­hek­sa kor­da 8 km rin­gil Pü­ha­jär­vel ja Ote­pääl, Kuu­sa­lu noor­mees lõ­pe­tas nel­jan­da­na. Vii­ma­sel päe­val sõi­de­ti Teh­van­dil 13 kor­da 5 km pik­kust tõu­su­de ja las­ku­mis­te­ga suu­sa­rol­le­ri­ra­da, Evar Saul oli kol­mas. Nii vii­ma­se eta­pi kui ka ve­lo­tuu­ri või­tis Mart­ti Len­zius Voo­re­maa Cent­ru­mist. Kai­do Laa­si hoo­lea­lu­ne Mau­ro Erik Saar (s 2006) sai 24. ko­ha. Eat­pi fi­ni­ši ak­tiiv­sus­punk­ti­de jär­gi oli Evar Saul kol­mas.

Lau­päe­val Jõ­ge­val pee­tud Fil­ter maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja eta­pil sai 35,5 km pik­ku­ses noor­te­sõi­dus Evar Saul tei­se ja Mau­ro Erik Saar kuuen­da ko­ha. Kuu­sa­lu pois­test olid ku­ni 15aas­tas­te Mar­kus Alek­san­der Saar nel­jas ja And­reas Vil­bas­te viies, kok­ku­võt­tes ja­ga­sid nad koh­ti 13.-23. 2 km las­te­sõi­du või­tis Ro­ven Ra­ja­vä­li.

Eelmine artikkelJumin­da Ran­na­ka­lan­du­se OÜ püü­dis hooa­ja­ga üle 7 ton­ni räi­me
Järgmine artikkelKiiu jäät­me­jaa­ma ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt