Euroopa Liidu kodanike mõjukus kasvab

1106

2005. aastal loodi üle-euroopaline kodanikuühendusi koondav konsultatiivkogu Euroopa Kodanike Foorum (European Civic Forum). Sellesse kuulub täna peaaegu sada organisatsiooni  kõikidest Euroopa Liidu riikidest ning foorum töötab  Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee (EMSK) juures. EMSK on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis asutati juba 1957. aastal. Komitee annab asjatundlikku nõu olulisimatele Euroopa Liidu institutsioonidele (Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament). Selleks esitab komitee kavandatavate ELi õigusaktide kohta arvamusi ning koostab lisaks omaalgatuslikke arvamusi teemadel, mida  peetakse üleeuroopaliselt vajalikuks. Üks komitee tähtsamatest ülesannetest ongi toimida sillana ELi institutsioonide ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel, aidates edendada nendevahelist dialoogi.15. detsembril 2009 toimus Brüsselis Euroopa Kodanike Foorumi direktorite nõukogu selle aasta viimane konsultatiivkoosolek, millel arutati Lissaboni leppega Euroopa Liidu kodanikele kavandatud õigust rääkida kaasa liidu asjaajamises.Välja töötamisel on nn „Roheline paber”, mille kohaselt ettepanekut, millele on kogutud vähemalt ühe miljoni EL kodaniku allkiri, peab Euroopa Liidu institutsioonides menetlema.

Direktorite nõukogu arutas ühe miljoni hääle esinduslikkust: vähemalt kui mitmest EL liikmesriigist peavad need olema kogutud ning kui mitme protsendi hääleõiguslike kodanike allkiri on ühest riigist esinduslikkuseks piisav.

Kui jutt läks sellele, kuidas on tagatud kogutud allkirjade legitiimsus, oli koosolnutel huvitav kuulda Eesti kogemusest elektroonilise hääletamisega. See oli kõikide jaoks tõeline uudis. Meile kõigile annab „Roheline paber” peatselt Europarlamendi valimistel ja referendumitel osalemise kõrval veel ühe võimaluse Euroopa Liidu asjades kaasa rääkida.

Eelmine artikkelPäästeteenistuse soovid jõuludeks ja aastavahetuseks
Järgmine artikkelKuusalu valla kultuuripreemia 2009 sai kammerkoor