Euroabi rõõm ja mure

1007

Tänases lehes kirjutame rõõmsast uudisest — PRIA ot­sus­tas toetada mitmeid Anija, Raasiku ja Kuusalu valla MTÜ­de jt ettevõtmisi ning eraldas neile kokku mil­jo­neid kroone.

Kuid euroabi saamisega kaasneb saajaile ka peamurdmist, kuidas saada kõigepealt investeerimiseks vajalik raha kokku. Sest projekte rahastatakse alles siis, kui kulutused tehtud ja aruanded PRIAle esitatud. Kuna paljusid projekte toetatakse ligi miljoni krooniga, on esialgu vaja leida päris suured summad.

Loodame siiski, et toetusrahad ei lähe tuulde ning ette­võt­li­kud külaseltsid suudavad hankida vähe­malt alustamiseks vajaliku neljandiku toetus­sum­mast.