Erinevad piirangud rahvusparkides

13

Kuusalu valla üldplaneeringu arutelul kerkis taas ehituspiirangute probleem Lahemaa rahvuspargis. Meenutati, kuidas kümmekond aastat tagasi räägiti sellest ja loodeti keskkonnaameti vastutulekut Lahemaa uue kaitse-eeskirja koostamisel, ent kehtestatud eeskiri kohalike soovidega ei arvestanud.

Nüüd tehti Kuusalu vallavalitsusele ettepanek algatada kaitse-eeskirja muutmine ja seista oma valla kodanike huvide eest. Seni on räägitud Euroopa Liidu Natura aladele seatud rangetest nõuetest rahvusparkides. Samas saime teada Arenduskoja äsjasel õppesõidul, et Lätis arvestavad reeglid rahvusparkides rohkem kohalike elanikega, võimaldavad ehitada ja ettevõtlusega tegeleda laialdasemalt. Lahemaa külades on korduvalt juhitud tähelepanu, et metsana on kirjas ja karmide reeglite all endised karjamaad ja põllud, kuhu nüüd on kasvanud puud. Lätis saab soovi korral taastada metsamaale varasema kasutusotstarbe.

Eelmine artikkelKAI VALD­MANN Kuu­sa­lust osa­les Brüs­se­lis lei­va­mes­sil
Järgmine artikkelMATIAS KO­SE­METS Kol­gast või­tis Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel esi­ko­ha