EMMA SO­FIA LOO­TU­SE­LE Eu­ro­nics Ju­nior Cup´ilt kaks kuld­me­da­lit

1004
MAARJA KATHERINE LINK ja EMMA SOFIA LOOTUS

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Kuu­sa­lu noo­red uju­jad pa­nid hooa­ja­le punk­ti 29. juu­nil toi­mu­nud Kei­la Eu­ro­nics Ju­nior Cup võist­lu­sel. Ind­rek Sei uju­mis­koo­li Kuu­sa­lu osa­kon­nast oli star­dis 5 tüd­ru­kut ja 3 pois­si, kok­ku osa­le­sid võist­lu­sel üle 200 noo­re uju­ja.

Tü­tar­las­te noo­re­mas va­nu­sek­las­sis (2007. aas­tal sün­di­nud ja noo­re­mad) või­tis kaks kuld­me­da­lit Em­ma So­fia Loo­tus, kes oli kii­reim 50 meet­ri se­li­liuju­mi­ses aja­ga 34,24 se­kun­dit ja 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses aja­ga 1.14,21 mi­nu­tit. Li­saks sai ta 3. kol­man­da ko­ha nii 50 meet­ri rin­nu­li- (41,41) kui 50 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­ses (34,91). Kõik ne­li tu­le­must olid Em­ma So­fia Loo­tu­se isik­li­kud re­kor­did.

Va­ne­mas va­nu­sek­las­sis (sün­di­nud 2005-2006) ujus Maar­ja Kat­he­ri­ne Link end 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses hõ­be­da­le tu­le­mu­se­ga 1.04,69 mi­nu­tit. 50 meet­ri se­li­li dis­tant­sil oli ta viies (33,35) ja 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses (1.13,31) ning 100 m komp­lek­su­ju­mi­ses (1.14,24) kuues. Kuue pa­re­ma sek­ka pää­se­sid veel Lau­ra Mu­rel nei­du­de 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses (35,26) ning Ar­ti Hein­maa pois­te sa­mal dis­tant­sil (39,35).

Möö­du­nud hooaeg oli Kuu­sa­lu noor­te­le uju­ja­te­le vä­ga edu­kas. Em­ma So­fia Loo­tus tões­tas, et kuu­lub va­ba­rii­gi oma­va­nus­te tüd­ru­ku­te tip­pu nii se­li­li kui ka va­bau­ju­mi­ses. Tu­ge­va aren­gu­hüp­pe te­gi ka Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, kes li­saks va­bau­ju­mi­se­le näi­tas sel hooa­jal vä­ga häid tu­le­mu­si se­li­li-, rin­nu­li- ja komp­lek­su­ju­mi­ses.

Eelmine artikkel1. juu­list ei pea sur­ma re­gist­ree­ri­ma val­la- või lin­na­va­lit­su­ses
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kruu­sa­tee­de hool­dus