EMIL RU­TI­KU jät­kab vo­li­ko­gus

417
EMIL RUTIKU

In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pa­lus pea­ta­da taas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na 3 kuuks, esial­gu olid ta vo­li­tu­sed pea­ta­tud 16. det­semb­ri­ni 2019. Vo­li­ko­gus on te­ma ase­mel 16. märt­si­ni 2020 jät­ku­valt asen­dus­lii­ge Emil Ru­ti­ku va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.