Elukeskkonna turvalisus on meie endi kätes

1591
AARE ETS, LC Raasiku president
AARE ETS,
LC Raasiku president

Iga inimene peaks mõtlema, mis on tema panus turvalisuse loomisse. Suured asjad saavad alguse väikestest, ka sellistest, mida tavapäraselt endale ei teadvusta kui turvalisusse panustamist. Näiteks saame olla hea eeskuju lastele, kes märkavad ja matkivad me käitumist. Turvalisuse tagamine algab kodust, kus vanemad annavad järglaste pagasisse kaasa põhiväärtused ja tekitavad neis väärtustepõhise käitumisharjumuse. Turvalisuse tagamine nõuab paljude asutuste ja inimeste ühist panust. Turvalisus algabki õigupoolest igaühest endast. Kõige mõistlikum on ohte ennetada, et ei juhtuks õnnetusi või vältida kuriteo ohvriks langemist. Oluline on kujundada õiged hoiakud ja märgata ohte. Üksteisest hooliv käitumine loob võimalused ühiskonna turvalisuse säilitamiseks ja suurendamiseks.
Ohutus- või turvalisusepäevi on Eestis korraldatud aastaid. Kuigi need on sisult ja vormilt üsnagi erinevad, on ühine nimetaja ometigi turvaline elukeskkond ja harivad tegevused. Ohutuspäevi on korraldatud rohkem pääste-teemadel (tuleohutus), aga ka laiemalt füüsilisest turvalisusest, omavalitsusepõhiselt näiteks Pärnus ja Tapal, maakonnapõhiselt Järvamaal ja Saaremaal või ka sihtgrupipõhiselt, näiteks eakatele või lastele.
Turvalisusepäevi on kõige pikemaajalisemalt teinud ilmselt Viimsi vald, kellele tänavusügisene ettevõtmine on juba kümnes. Viimsi viimaste turvalisusepäevade eripära on ka paralleelselt toimuv infolaat eesmärgiga tutvustada vaba aja veetmise võimalusi Viimsis.
Raasiku vallas toimusid 2013. aastal turvalisuse piirkondlikud ümarlauad, kus arutasime politsei- ja päästeametnike, Eesti Naabrivalve, külavanemate ja teiste asjast huvitatute osalusel turvalisuse teemadel. Kui Raasiku valla Lions Klubi kogus 2015-2016 hooajaks ideid, langes viljakasse pinnasesse Rein Kalpuse ettepanek korraldada perepäeva tüüpi turvalisusepäev, kus ka lions-liikumist tutvustada. Otsustasime, et teeme selle 2016. aasta kevadel lastekaitsepäeva paiku, lootes nii osalejate koormust hajutada, sest valdav enamik analoogsetest sündmustest toimub sügiseti septembris. Kutsed said veebruaris välja saadetud ja tänaseks on tagasiside põhiosas käes. Ilmselt märtsikuu lõpuks on programm detailides paigas ja plaanis lisaks sotsiaalmeedia võimalustele ja traditsioonilistele paberplakatitele edastada valla koolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele.
Turvalisusepäeval antakse vallaelanikele nõuandeid turvalisuse, tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse ja muude turvalisusega seotud probleemide valdkonnas. Lisaks riiklikele struktuuridele politsei-, pääste- ja liiklusohutuse valdkonnas osalevad ka oma valla priitahtlikud pritsumehed, abipolitseinikud, MTÜ Abikoerte Keskus jt. Mõistagi on päeva tegevused seotud ennekõike turvalisusega: sisejulgeoleku asutuste spetsialistid õpetavad, kuidas ennetada õnnetusi ja kaitsta oma lähedasi. Kõigil on võimalik proovida tulekustutiga kustutamist, tutvuda suitsuanduri tööpõhimõtetega, proovida pöörlevat autot, veenduda turvavöö vajalikkuses. Erinevaid demoesitlusi on tulekul mitmeid. Et tegu perepäevaga, tulevad ka lasteala, pannkoogikohvik, kultuurilised etteasted ja tegus päevajuht.
Turvalisuspäeva korraldamisega vabatahtlikkuse alusel soovib Raasiku Lions Klubi anda omapoolse panuse turvalisse elukeskkonda Raasiku vallas. Kui ettevõtmine õnnestub, võiks 2017. aasta Raasiku valla turvalisusepäev toimuda Raasikul. Tere tulemast 4. juunil Aruküla lauluväljakule!

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelAnija Lülitile esitati 20 ideed