Eik Erik Sikk esi­nes „Te­re­vi­sioo­nis”

1030

Aru­kü­la luu­le­ta­ja ja räp­par, 17aas­ta­ne Eik Erik Sikk ehk EiK as­tus üles es­mas­päe­val, 19. veeb­rua­ril ETV saa­tes „Te­re­vi­sioon”, kus tut­vus­ta­tak­se EV juu­be­li­nä­da­lal Ees­ti tu­le­vi­ku­ta­len­te. En­ne in­terv­juud näi­da­ti te­ma muu­si­ka­vi­deot „Pal­ju ilu­sam”, mis sai koo­li­fil­mi kon­kur­sil pa­ri­ma muu­si­ka­vi­deo tiit­li. 2014. aas­tal räp­pa­ri­teed alus­ta­nud Eik Erik Sikk on väl­ja and­nud 2 al­bu­mit ning Ees­ti Päe­va­leht va­li­s ta möö­du­nud aas­ta mõ­ju­ka­ma­te noor­te hul­ka. Tei­ses saa­te­lõi­gus sai Eik Erik Sikk in­terv­juee­ri­da üh­te oma lem­mi­kar­tis­ti­dest, räp­pa­rit Cha­li­ce’i ehk Ja­rek Ka­sa­rit.

Eelmine artikkelLea­der-ra­ha kü­si­tak­se Aren­dus­ko­ja kau­du mi­tu­sa­da tu­hat eu­rot või­ma­li­kust roh­kem
Järgmine artikkelVilist­la­sed kin­ki­sid Keh­ra koo­li lo­go­ga pan­noo