Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi

1396

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 17. oktoobrini vastu taotlusi 2017. aasta stipen-diumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks ning organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel 2 allfondi. Leida Rammo Linnateatri fondi on algatanud Leida Rammo 20. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi. Leida Rammo Linnateatri fond stipendiumid on mõeldud teatri kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks. Konkursi Tallinna Linnateatri fondi stipendiumidele korraldab Tallinna Linnateatri juhtkond ja loomenõukogu.
Kogukonna  fondi on  algatanud Siim Kallas 16. aprillil 2016. aastal eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel. Toetusi ja stipendiume eraldatakse kogukonna fondist kord aastas toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada  üht  või  mitut  järgmistest eesmärkidest: kogukonna-sisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine, uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse, kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine, koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Halduskogu on 4liikmeline: Urmo Kübar, Teele Pehk, Peeter Vihma, Liia Lust.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee.
Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril kell 16. Taotlused  esitage  Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn. Telefon 601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti kell 10-16.

Eelmine artikkelMida oodata riigipealt?
Järgmine artikkelMeie hääled tähtsas protsessis