Eesti eurokõlblikkusest

1048

ene
ENE KAUPS, Riigikogu liige, Reformierakond

Aasta on alanud positiivsete uudistega Eesti valmidusest võtta kasutusele Euroopa ühisraha.

Kas 1. jaanuar 2011 saab  Eesti €-päevaks? Euroalaga ühinemiseks on riigil vaja täita  mitmeid Euroopa poolt seatud nõudeid, nagu hindade stabiilsus, riigi rahanduse hea olukord – madal võlakoormus ja võimalikult väike eelarvepuudujääk, madalad intressimäärad ning stabiilne vahetuskurss euroga.

Kas Eestil avaneb võimalus liituda euroalaga? Hindamise aluseks 2010 kevadel on viimane lõppenud eelarveaasta.

2009. aastal oli riigieelarvet puudutavate otsuste tegemisel väga palju pingeid ja tuliseid vaidlusi. Täna saame öelda, et pingutused on end tasunud – Eesti täitis 2009. aasta novembris selle ajani kättesaamatuna püsinud hinnastabiilsuse ehk inflatsioonikriteeriumi. Eelmise aasta eelarvepuudujääk jääb rahandusministeeriumi hinnangu kohaselt 2,6% tasemele ning järgnevatel aastatel on loota puudujäägi vähenemist. Samuti on Eestil Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas väikseim võlakoorem, rahandusministeeriumi andmetel 7,8% SKPst eelmisel aastal. Krooni vahetuskurss euro suhtes on olnud stabiilne alates 1999. aastast. 26. märtsil avaldab statistikaamet 2009. aasta valitsussektori võla ja defitsiidi täpsemad numbrid. Seega täidab Eesti suure tõenäosusega kõik Maastrichti kriteeriumid, mis ei taga meile aga veel sajaprotsendilist kindlust.

Veebruarist aprillini viivad Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank läbi hindamise, et selgitada Eesti valmidust euroga liitumiseks. Hindamise tulemused avalikustatakse mais.

Juuni alguses koguneb Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ja arutab Euroopa Komisjoni ja Keskpanga hinnangute alusel Eesti vastavust eurokriteeriumitele. Peetakse konsultatsioone Euroopa Parlamendiga. 18. juunil koguneb Euroopa Ülemkogu, et arutada Eesti sobivust. Lõpliku otsuse Eesti liitumiseks euroalaga teeb 6. juulil kogunev Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu. Alles seejärel on selge, kas 1. jaanuar 2011 on Eesti €-päev.

Kroonid vahetatakse eurodeks Eesti Panga ametliku kursiga 15,6466 ja ilma teenustasuta. Eesti Pank vahetab kroone eurodeks piiramatus koguses tähtajatult.

Eurole üleminek iseenesest hinnatõusu kaasa ei too. Mõned kuud enne ja pärast €-päeva näitavad kauplused hindu nii kroonides kui eurodes. Hinnatõusu vältimiseks töötatakse Tarbijakaitseameti ja Kaubandus-Tööstuskoja poolt välja ausa ümardamise põhimõtted, millega ettevõtted võtavad endale vabatahtliku kohustuse hoiduda hindade tõstmisest euro kasutuselevõtu varjus. Tarbijakaitseamet lubab tähelepanelikult jälgida hindade muutusi enne ja pärast eurole üleminekut. Maksud ja toetused ümardatakse reeglina inimestele soodsamas suunas.

Euro kasutuselevõtt ei too õnne otse meie õuele, ikka peame suutma oma tulud ja kulud kontrolli all hoida ja mõistlikult majandada. Küll aga suureneb Eesti riigi usaldusväärsus.

Eelmine artikkelEesti saalijalgpalli esiliiga meistrivõistlused
Järgmine artikkelASHWANI SHARMA: „Kehra tehas säilis tänu positiivsele mõtlemisele“