Ees­ti MV män­gus jäi HC Keh­ra Põl­va­le al­la

868

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 14. märt­sil Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­le 28:32. Ava­poo­l­aja või­tis tiit­li­kaits­ja 16:12, tei­sel pool­a­jal va­he pü­sis, ku­ni Keh­ral õn­nes­tu kao­tus vä­hen­da­da ka­he­le vä­ra­va­le – 22:24. Roh­ke­mat siis­ki ei suu­de­tud ning män­gu lõ­puks suu­re­nes kao­tus taas nel­ja­vä­ra­va­li­seks. Keh­ra vä­ra­va­test vis­ka­sid 23 vä­lis­män­gi­jad – Ab­del Dja­lil Mac­hou 7, Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 6, An­ton Bo­rovs­ki ja Dmõt­ro Jan­kovs­ki kumb­ki 5 vä­ra­vat.

Sa­mal päe­val kao­tas Aru­kü­la/Au­den­tes 22:31 HC Tal­lin­na­le. Män­gu al­gus oli ta­sa­vä­gi­ne, kuid siis te­gi ko­du­saa­lis män­gi­nud pea­lin­na mees­kond va­hes­pur­di ning läks va­hea­ja­le 17:13 edu­sei­sus. Tei­sel poo­la­jal kas­va­tas HC Tal­linn edu­sei­su veel­gi. Aru­kü­la/Au­den­te­se re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid And­re Sild ja Mar­kus Kask 4 vä­ra­va­ga.

Va­he­tur­nii­ri tu­ge­va­mat grup­pi ju­hib Ser­vi­ti 34 punk­ti­ga, Vil­jan­dil on 29, Keh­ral 21 ja Põl­va Coo­pil 16 punk­ti. Tei­se gru­pi lii­der on HC Tal­linn 22 punk­ti­ga, Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­til on 16, Ta­pal ja Aru­kü­la/Au­den­te­sel 3 punk­ti. 21. märt­sil män­gib Keh­ra Vil­jan­di­ga ning Aru­kü­la/Au­den­tes Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga.

Esi­lii­gas sai HC Keh­ra/Pri­mend teist hooae­ga jär­jest 5. ko­ha. Kaks vii­mast män­gu või­de­ti. 11. märt­sil alis­ta­ti Os­kar 26:22 (13:10). Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa vis­kas 7 ja Sig­mar Seer­mann 6 vä­ra­vat. 15. märt­sil alis­ta­ti HC Tal­las 34:29 (14:13). Keh­ra­las­te re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Da­vid Mam­po­ria ja Mar­ten Mitt 8 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus­se ot­si­tak­se uut ar­hi­tek­ti
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. märtsil