Ees­ti MV kä­si­pal­lis jät­ka­tak­se va­he­tur­nii­ri­de­ga

592

Ees­ti mees­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel sai põ­hi­tur­niir eel­mi­sel nä­da­lal lä­bi, nüüd jät­ka­vad ne­li pa­re­mat, seal­hul­gas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, esi­me­sel, üle­jää­nud mees­kon­nad tei­sel va­he­tur­nii­ril.

Kol­ma­päe­val, 24. jaa­nua­ril ko­du­väl­ja­kul toi­mu­nud män­gus alis­tas Keh­ra mees­kond oma en­di­se peat­ree­ne­ri Jü­ri Le­pa prae­gu­sed hoo­lea­lu­sed pea­lin­na klu­bist HC Tal­linn 36:29 (12:15). Män­gu al­gul läk­sid tal­lin­la­sed 6:2 et­te, Keh­ra jõu­dis küll 8:8 vii­gi­ni, kuid poo­la­ja või­tis HC Tal­linn 15:12. Tei­se poo­la­ja al­gul kä­ri­ses va­he veel­gi, kuid siis hak­kas ko­du­mees­kond va­het vä­hen­da­ma ning 40. mi­nu­til oli män­gu­seis vii­gi­li­ne. See­jä­rel läks Keh­ra et­te ja enam edu ei loo­vu­ta­nud ning võt­tis ava­rin­gis saa­dud na­pi kao­tu­se eest re­van­ši. Ni­ki­ta Jer­ma­še­vitš vis­kas Keh­ra re­sul­ta­tiiv­sei­ma­na 8 vä­ra­vat, Kas­par Lees 6.

Aru­kü­la/Au­den­tes koh­tus sa­mal päe­val võõr­sil tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­ga, kel­le­le esi­me­ses rin­gis kao­ta­ti 24 vä­ra­va­ga. See­kord oli mäng tun­du­valt ta­sa­vä­gi­sem ning esi­me­se poo­la­ja al­gu­ses oli hoo­pis noor Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kond vä­ra­va-ka­he­ga ees. Esi­me­se poo­la­ja või­tis siis­ki Põl­va 14:13. Kolm mi­nu­tit pä­rast tei­se poo­la­ja al­gust olid tab­lool veel vii­gi­numb­rid 15:15, kuid siis te­gi Ser­vi­ti 7:0 spur­di ning või­tis lõ­puks kin­dalt 35:22. Aru­kü­la/Au­den­te­se pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid Mar­kus Oli­ver Mä­do ja Ti­mo Rau­kas 5 vä­ra­vat.

Põ­hi­tur­nii­ri vii­ma­ses män­gus koh­tu­sid HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja Aru­kü­la/Au­den­tes oma­va­hel. Kol­ma­päe­val, 31. jaa­nua­ril Aru­kü­las toi­mu­nud män­gu või­tis 11kord­ne Ees­ti meis­ter HC Keh­ra 33:29. Kolm eel­mist oma­va­he­list män­gu olid keh­ra­kad võit­nud kesk­mi­selt 15vä­ra­va­li­se edu­ga, ka see­kord läks Keh­ra 4:1 et­te, kuid see­jä­rel ei saa­nud nad 10 mi­nu­tit ain­sat­ki vä­ra­vat ning ko­du­mees­kond asus juh­ti­ma 7:5. Siis­ki või­tis ava­poo­la­ja na­pi edu­ga 15:14 HC Keh­ra. Tei­se poo­la­ja kes­kel hak­kas va­he ta­sa­pi­si suu­re­ne­ma ning lõ­puks võt­tis Keh­ra mees­kond või­du. Kas­par Lees vis­kas võit­ja­te ka­suks 8, An­ton Bo­rovs­ki 6 vä­ra­vat, Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja Ab­del Dja­lil Mac­hou kumb­ki 5 vä­ra­vat. Aru­kü­la/Au­den­te­se pa­ri­ma­na vis­kas Ti­mo Rau­kas 9, And­re Sild li­sas kuus ja Karl Mar­tin Kiis 5 vä­ra­vat.

Ees­ti meist­ri­võist­lus­te põ­hi­tur­nii­ri või­tis Põl­va Ser­vi­ti 28 punk­ti­ga, järg­ne­sid Vil­jan­di HC 21, HC Keh­ra 19 ja vii­ma­se­na esi­ne­li­kus­se pää­se­nud Põl­va Coop 16 punk­ti­ga. Tei­sel va­he­tur­nii­ril jät­ka­vad HC Tal­linn 14, HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 10, Aru­kü­la/Au­den­tes 3 ja SK Ta­pa 1 punk­ti­ga.

Põ­hi­tur­nii­ri pa­rim vä­ra­va­kütt oli mul­lu Keh­ras män­gi­nud Mar­ko Slas­ti­novs­ki (HC Tal­linn) 98 vä­ra­va­ga. Järg­ne­sid Va­hur Oo­lup (Ta­pa) 90, Kai­mar Lees (Tal­linn) 84, Tõ­nis Ka­se (Põl­va Coop) 83, Ro­bert Lõpp (Vil­jan­di HC) 76, Ti­mo Rau­kas (Aru­kü­la/Au­den­tes) 74 ning Kas­par Lees (HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per) ja Ot­to Karl Kont (HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket) 69 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 31. jaanuaril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la pe­da­goo­gi­de töö­ta­su