Edas­pi­di kut­su­tak­se rah­vast Hõi­mu­mar­si­le

358

Ekst­rö­mi mar­si al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja Er­ki Vaik­re kuueaas­tast en­tu­siast­lik­ku te­ge­vust tun­nus­ta­ti põh­ja­naab­ri­te Va­ba­dus­sõ­ja pä­ri­mus­lii­du tee­ne­te­mär­gi­ga. Tä­nu tal­le ja MTÜ Est­lan­der ak­tiiv­se­te­le liik­me­te­le tea­me nüüd, kes oli roots­la­ne, ko­lo­nel Mar­tin Eks­töm. Te­ma ju­hi­tud va­ba­taht­li­ke soom­las­te rü­ge­men­di auks kor­ral­da­tav rah­va­matk on saa­nud se­da­võrd suu­re po­pu­laar­su­se, et õla pa­neb al­la Soo­me suur­saat­kond.
Järg­mi­sel aas­tal tu­leb jaa­nua­ri lõ­pus Kol­gas koos­töös soom­las­te­ga Hõi­mu­marss, Ekst­rö­mi ni­mi pan­nak­se pi­ki­ma­le mat­ka­ra­ja­le. Mis ja kui­das täp­se­malt ole­ma hak­kab, on veel aru­te­lu­de tee­ma.

Eelmine artikkelAIVI HII­BUS avas Raa­si­kul vil­dist rõi­vas­test per­so­naal­näi­tu­se
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti 35 no­mi­nen­ti